Geschiedenis

De meerduidigheid van het Masjieach-concept binnen het Jodendom

De komst van de Masjieach is al sinds de oudheid een veel bediscussieerd onderwerp binnen het Jodendom. Hij zal een afstammeling van koning David zijn, en dus zelf ook tot koning uitgeroepen worden. In de oudheid werden koningen gezalfd, en daarom zal de Masjieach, de Gezalfde, letterlijk en figuurlijk aan zijn titel voldoen. Bovendien zal de Masjieach het volk Israël verlossen. Op de vraag “Wanneer komt de Masjieach ons verlossen?” antwoordde God volgens Midrash Tehillim … [Lees verder]