Parasja

Spreek: Voor wie ik liefheb wil ik heten

Shakespeare’s Taming of the Shrew (De getemde Feeks) gaat over de relatie tussen Petruchio en de eigenzinnige en koppige Katherina. Aanvankelijk is Katherina een onwillige deelnemer aan de relatie. Petruchio ’temt’ haar echter met verschillende psychologische en fysieke kwellingen, zoals haar ervan weerhouden te eten en drinken, totdat ze een begeerlijke, volgzame en gehoorzame bruid wordt. Eén van de belangrijkste scenes beschrijft hoe Petruchio Katherina in zijn macht probeert te krijgen door zich een versie … [Lees verder]

Parasja

Vrouwen die wat willen

Geschiedschrijving is een politieke activiteit. Niet alleen zijn de keuzes voor onderwerpen afhankelijk van de interesses en voorkeuren van de schrijver; de manier waarop een geschiedenis beschreven wordt is ook vaak afhankelijk van de politieke voorkeuren van de historicus. Er zijn veel voorbeelden: een klassieke en actuele is de slag bij het Merelveld. Deze slag, die op 28 juni 1389 plaatsvond in het zuiden van Servië, werd verloren door een alliantie van Servië en andere … [Lees verder]

Parasja

Nitzavim: Kies voor het leven!

Sommige mensen zeggen dat de Torah primair een religieus boek is. “Ik geloof niet in God” is voldoende reden om de Torah en bijkomende teksten weg te leggen en alles wat er in staat te diskwalificeren als niet-actuele proza. Zelfs de Bijbel zelf is het hiermee oneens. De naam van de Torah alleen al: het betekent eerder “leer” dan “geloof”. Er staat ook nergens in de Torah dat je iets moet geloven. Je moet doen.  … [Lees verder]

Parasja

Tussen psychologie en praktijk – shelach lecha

Het is in deze tijd natuurlijk ondenkbaar dat op basis van geruchten en rapporten verkeerde beslissingen worden genomen, maar in de tijd van de Torah kwam het voor. De Eeuwige vraagt Mozes om een onderzoekscomité in te stellen, een task force, zo je wil, om uit te zoeken of het land Kanaän wat voor ze is, en Mozes benoemt twaalf partijprominenten. De onderzoekscommissie gaat aan de slag en komt na veertig dagen met een evidence … [Lees verder]