Parasja

Het vrijmoedige commentaar van Chaim ibn Attar

We hebben in de loop van de tijd iets verloren van ons vermogen om kritisch te zijn op onze eigen traditie.  In de parasja van deze week – Wajikra [Leviticus] 21:1 – 24:23 – wordt gesproken over de Menora in de Tempel, de zevenarmige kandelaar die altijd brandend moet worden gehouden door de Kohanim. Er moet olijfolie voor worden gemaakt en de kandelaar moet buiten de voorhang van het Allerheiligste staan. (Wajikra[Leviticus] 24:1-4)  Het probleem … [Lees verder]

Kunst en Cultuur

Interieur Obrechtsjoel van een tijdloze, spirituele schoonheid 

Iemand zou eens een film moeten maken over Harry Elte. Hij was een kleurrijke figuur die zich toonde als een bon vivant, een kunstenaar. Aan de hand van zijn leven kun je zien hoe het Jodendom er uit zag vanaf het begin van de twintigste eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog.  Harry Elte werd geboren in 1880 en was een van de kinderen in het activistische orthodoxe gezin van Philip Elte, onder meer bekend als … [Lees verder]

Parasja

Woorden kunnen scheppen en woorden kunnen vernietigen 

Het boek Bemidbar, het derde boek van Tenach, heeft een heel eenvoudige structuur. Er is opstandigheid of gemopper, God wordt boos en straft, er is een intermezzo, gewoonlijk in de vorm van een aantal wetten of een gedicht.  Daarna wordt het schema herhaald. Iedereen komt in het boek aan de beurt. De leiders van de stammen, bijvoorbeeld, in het verhaal over de verspieders. De levieten in het verhaal over Korach. De familie van Mosjee wanneer … [Lees verder]

Parasja

Nadav en Avihoe komen om in het offervuur, hun vader Aharon zwijgt

Het boek Wajikra heeft niet heel veel verhalen. Het bevat vooral regels voor de offerdienst. De parasja Sjemini is een uitzondering. In de tekst voor deze week wordt ons uitgelegd hoe de eerste offers worden gebracht in de Misjkan, het Tabernakel, door de eerste Hoge Priester Aharon en zijn zonen. En hoe dat mis gaat. Nadat Aharon de stukken van de dieren die moeten worden geofferd heeft neergelegd, steekt God, als het ware, zelf het … [Lees verder]