Religie en filosofie

(Post) christelijk Europa verbonden met de geschiedenis van het jodendom via de joodse Jezus?

Met kerst is een groot deel van de mensheid verbonden met de geschiedenis en het verhaal van het jodendom, via de joodse Jezus. Jezus was destijds een gangbare Grieks-joodse naam, in het Hebreeuws zou Jezus Yoshua heten en in het Aramees, de gangbare taal in de eerste eeuw, Yeshu.  Dat kerstfeest zelf is geen oude traditie: pas vanaf de vroege middeleeuwen wordt het gevierd, maar tot de moderniteit was het ondergeschikt aan Pasen of Pinksteren.  … [Lees verder]

IM Leo Mock

Wat kenmerkte de Tora van Leo? Kaddisj voor mijn vriend, rabbi Yehuda ben hechaweer Chaim weMinny Chawwa, Leo Mock (1968-2023)

In hun uitleg van het vers “Ik ben de EEUWIGE, jouw God” (Shemot 20:2), opening van aseret hadivrot (Tien Woorden), dragen de Wijzen deze gelijkenis aan: “De Tora wordt met drie zaken vergeleken: met de woestijn, met vuur, en met water. Zoals deze zaken ter beschikking staan voor iedereen die in de wereld komt, zo is ook de Tora ter beschikking voor ieder die in de wereld komt.” (Mechilta deR. Ishmael, Bachodesh 5).  Een plek … [Lees verder]

Opinie

Poëtische taal geïnspireerd op Bijbelse metaforen, Huub Oosterhuis en het jodendom 

Bij het overlijden van de dichter-theoloog Huub Oosterhuis (1933-2023) is diens visie op het jodendom amper ter sprake gekomen in de media. Oosterhuis was de initiator van debatcentra als de Populier en de daaruit voortgekomen De Balie en grondvester van De Rode Hoed in Amsterdam. Welk beeld had hij van jodendom en welke betekenis had dit in zijn werk?  Oosterhuis was representant van een generatie katholieke priester-theologen die zich liet inspireren door de culturele en … [Lees verder]

Nieuws

Christine Hayes over de veelkleurige vroeg-joodse geschiedenis op symposium over Rabbijnse literatuur

Op maandag en dinsdag 20 en 21 maart aanstaande bezoekt professor Christine Hayes (Yale University) Nederland voor een tweedaags symposium in Utrecht. Aanleiding voor het bezoek is het door haar geredigeerde boek The Literature of the Sages. A Revisioning dat vorig jaar verscheen bij Brill in Leiden. Professor Hayes, vermaard specialist in de geschiedenis van Talmoedische literatuur, zal tijdens het symposium uitweiden over de nieuwe benaderingen in de studie van Misjna, Talmoed, en Midrasj zoals … [Lees verder]