Parasja

Ongehoorzaamheid is Joods

Deze week lezen we in de parasja over Avraham, de stamvader van het Joodse volk. Waarom werd Avraham voor deze taak uitverkozen? Eén van de redenen is dat Avraham niet klakkeloos naar God luisterde, maar juist zijn principes verdedigde. Avraham kiest niet de weg van de minste weerstand, maar volgt in woord en daad zijn overtuigingen. Dit zien we vanaf het begin van Lech Lecha, de parasja van vorige week: Avraham verlaat zijn ouderlijk huis en … [Lees verder]

Parasja

Hoe de Tora de vrije markt beperkt

parasjat Behar-Bechoekotai Deze week lezen we de dubbele parasja Behar-Bechoekotai. De eerste van deze twee, parasjat Behar, was ooit, in een ver verleden, mijn barmitswe parsje. Ik heb die leren lajenen van mijn oom, André Pels. Mijn oom is deze week negen jaar geleden overleden, dus draag ik dit stukje op aan zijn nagedachtenis, le’iloei nisjmato. Parasjat Behar is waarschijnlijk een van de weinige stukken in de Tora waar André en ik het niet over oneens … [Lees verder]