Parasja

Profeten bewaken het geestelijke en lichamelijke welzijn van de Joden

Als je parasjat Tazria’ leest, kan je niet om de huidziekte tzara’at heen. Tzara’at  infecteert – zoals het een besmettelijke ziekte betaamt – bijna de hele parasja en ook die van volgende week Metzora’ die er zelfs naar vernoemd is. Wat is tzara’at? De Septuaginta, de oude Griekse vertaling van de Tanach, vertaalt het met lepra, in het Nederlands ook wel melaatsheid genoemd. De nieuwe vertaling van het NBG vertaalt tzara’at met ‘huidvraat’. Dat is … [Lees verder]

Parasja

Van allegaartje tot een kehilla kedosja – een heilige gemeenschap

De parasja van deze week, Wajakheel, begint als volgt: “Mosjee riep de hele gemeenschap van Jisraëel bijeen en zei: ‘De Eeuwige heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen te maken. Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de sjabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de Eeuwige.”(Sjemot/Exodus 35:1-2a) Het Hebreeuws gebruikt hier twee verschillende termen die een groep aanduiden. In vertaling is deze nuance moeilijk weer te geven: “Mosjee maakte … [Lees verder]

Midden-Oosten

Washington rally: Van hard links tot hard rechts iedereen was erbij

De rally voor Israël die dinsdag 14 november in Washington plaatsvond was een evenement van superlatieven: Het was de grootste Amerikaanse rally ooit voor Israël. Het was de grootste Joodse massabijeenkomst die ik ooit heb meegemaakt. Het sprekersprogramma was ontzettend breed, van links tot rechts en van religieus tot seculier. Daardoor bleef het oppervlakkig, maar dat kan ook niet anders bij een rally van deze grootte! Het is lastig om te beschrijven hoe het voelt … [Lees verder]

Parasja

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Vorige week lazen we over Awraham, die een aantal beproevingen voorgeschoteld krijgt. In Parasjat Wajeera, als God aangeeft genoeg te hebben van de misdaden in Sedom en Amora, staat Awraham voor deze steden op: “Stel nu dat er vijftig rechtvaardige mensen in deze steden wonen?” En Awraham dingt af, tot God aangeeft zelfs voor tien rechtvaardigen de steden te zullen sparen. Helaas is er geen minjan aan rechtvaardigen, dus worden de steden alsnog verwoest, maar … [Lees verder]