Beeldende kunst en fotografie

Waar de reis heenging wist niemand

Erna de Levie (Winschoten, 25 augustus 1934 – Auschwitz, 23 november 1942) Enige tijd geleden stuurde Henriëtte van Dijk uit Emmen mij een klassenfoto uit 1939, met daarop Erna De Levie, op de St.Vitusholtschool in Winschoten. Erna de Levie was het enige Joodse meisje uit die klas. Het is tevens de enige foto die er van Erna bestaat.  Henriëtte vergrootte Erna’s portret en draagt deze tot op de dag van vandaag bij zich in haar … [Lees verder]

Beeldende kunst en fotografie

Minny Moscou en haar neefje Freddie uit de Transvaalbuurt 

Florine Vermaas (1956) vertelt:  Op dit schilderij staat mijn moeder Minny Moscou met haar neefje Freddie Metz, zoon van mijn oma’s zus.  Mijn moeder werd geboren op 5 Oktober 1931. Zij had nog een oudere zus, Berry Moscou twee jaar eerder geboren op 15 April 1929. Ze woonden in de Amsterdamse Transvaalbuurt, beiden kwamen uit niet-religieuze families.  Montessorischool In de buurt woonden veel Joodse gezinnen en zoals veel kinderen uit die buurt gingen zij allemaal naar de … [Lees verder]

Beeldende kunst en fotografie

Desperate, DESPERATE, DESPERATE

in this day and age?hatred and envy?who’s crazy?with his big mouth? ukraine: busy every day with them,especially with a boy I know well.lived with me for 5 years,during that time, rewarded with his promotion. he seemed to have a golden future then.“dr.” for your name, something that feeds you.now in service with the army,rather than a shoe sweper? who knows may say.and please explain it to me.I don’t understand anymore.it hurts quite a bit though. … [Lees verder]

Beeldende kunst en fotografie

Mijn oom Naftali

De man die ik mijn oom noem, was niet mijn echte oom maar de beste vriend van mijn vader. En door het ontbreken van echte ooms, buiten oom Sieg om, werd hij dat al snel, vooral als we op vakantie in Israel waren. Hij werd in 1929 in Polen geboren als Naftali Heller en immigreerde met zijn ouders in 1932 naar Israel. Daar veranderde zijn vader Ezechiel de achternaam naar Bahiri wat helder betekent. Van … [Lees verder]