Literatuur

Huub Oosterhuis en het grote bevrijdingsverhaal van de Joodse Schrift

Elke religie is een gevallen engel Avraham Ben Yitzhak Sonne, dichter (1883-1950) “In de jaren zeventig en tachtig,” aldus Eric Ottenheijm in zijn artikel over Oosterhuis en het Jodendom in deze krant, ”ontstaat een poëtisch liturgische taal die zich laat inspireren door Bijbelse metaforen en door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie met een toenemende nadruk op de Joodse Jezus.”  Het is goed dat Ottenheijm ingaat op de visie van Huub Oosterhuis op het Jodendom, een aspect dat … [Lees verder]

Nieuws

Traditie komt van tradere, overleveren van geslacht op geslacht

Dit artikel is een bewerking van een toespraak over traditie die ik onlangs hield voor Ekklesia Amsterdam* in de Rode Hoed. Het gaat over verschillende aspecten van traditie [het doorgeven van kennis, vaardigheden, gewoonten en waarden] met name over het doorgeven van de bijbelse normen en waarden (‘inzettingen en geboden’).Aanleiding was het onlangs in het Nederlands verschenen boek De kleine deugden van de Italiaanse schrijfster Natalia Ginzburg en een in 1966 verschenen essay van Theodor … [Lees verder]

Literatuur

‘Gij zult niet sterven’, Elias Canetti tegen de dood

‘De belofte van de onsterfelijkheid is voldoende om een religie op poten te zetten,’ noteerde Elias Canetti in 1942. Schrijver en Nobelprijswinnaar (1981) Canetti stierf in 1994 na een levenslange pennestrijd tegen de dood en tegen alles en iedereen, met name religies en filosofen die het met de dood op een akkoordje gooien.  Elias Canetti (1905-1994) zag de dood als laatste en grootste vijand, waar geen religie of filosofie zich vroom, mystiek, onverschillig of rationeel … [Lees verder]

Literatuur

Etty Hillesum: de keuze om mens te blijven, ook onder wolven 

‘Dat is een zekerheid in me… dat men onze vernietiging wil. Ook dat aanvaard ik… Ik zal anderen niet met mijn angsten lastig vallen, ik zal niet verbitterd zijn, als anderen niet begrijpen, waar het bij ons Joden om gaat.’  Aldus verantwoordde Etty Hillesum in maart 1942 haar keuze om zich niet te verzetten, om niet onder te duiken, om het noodlot van haar Joodse volk niet te ontlopen.  De onlangs verschenen, doorwrochte en rijk … [Lees verder]