Opinie

De overdrijving van Ingo Elbe

De openingszin van Ingo Elbe’s toespraak, in Engelse vertaling gepubliceerd in De Vrijdagavond van 10 mei door Frederik van Gelder*, luidt: ‘Since the pogrom of October 7, a wave of hatred against Israel has flooded Western universities.’  Die zin lijkt te suggereren dat de ‘golf van haat tegen Israël’ een direct gevolg is van de pogrom van 7 oktober. En dat alle protesten tegen de desastreuze politiek van de regering Netanyahu, ook die van talloze Israëli’s … [Lees verder]

Literatuur

Huub Oosterhuis en het grote bevrijdingsverhaal van de Joodse Schrift

Elke religie is een gevallen engel Avraham Ben Yitzhak Sonne, dichter (1883-1950) “In de jaren zeventig en tachtig,” aldus Eric Ottenheijm in zijn artikel over Oosterhuis en het Jodendom in deze krant, ”ontstaat een poëtisch liturgische taal die zich laat inspireren door Bijbelse metaforen en door de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie met een toenemende nadruk op de Joodse Jezus.”  Het is goed dat Ottenheijm ingaat op de visie van Huub Oosterhuis op het Jodendom, een aspect dat … [Lees verder]

Nieuws

Traditie komt van tradere, overleveren van geslacht op geslacht

Dit artikel is een bewerking van een toespraak over traditie die ik onlangs hield voor Ekklesia Amsterdam* in de Rode Hoed. Het gaat over verschillende aspecten van traditie [het doorgeven van kennis, vaardigheden, gewoonten en waarden] met name over het doorgeven van de bijbelse normen en waarden (‘inzettingen en geboden’).Aanleiding was het onlangs in het Nederlands verschenen boek De kleine deugden van de Italiaanse schrijfster Natalia Ginzburg en een in 1966 verschenen essay van Theodor … [Lees verder]

Literatuur

‘Gij zult niet sterven’, Elias Canetti tegen de dood

‘De belofte van de onsterfelijkheid is voldoende om een religie op poten te zetten,’ noteerde Elias Canetti in 1942. Schrijver en Nobelprijswinnaar (1981) Canetti stierf in 1994 na een levenslange pennestrijd tegen de dood en tegen alles en iedereen, met name religies en filosofen die het met de dood op een akkoordje gooien.  Elias Canetti (1905-1994) zag de dood als laatste en grootste vijand, waar geen religie of filosofie zich vroom, mystiek, onverschillig of rationeel … [Lees verder]