Nieuws

Witzen en verhalen, vieren en treuren

Grappen uit de oude doos of van verre hebben soms wat uitleg nodig. We lachen er niet spontaan om of snappen er niets van. Helpt uitleg van die grappen? Of helpt uitleg alleen voor wie de witz toch al kende? Na de reacties op haar verhaal over de witzen van Horowitz van vorige week, zoekt Channa Kistemaker het uit in Pas op met je grappen! Dankzij deze serie (er volgen hopelijk meer witzen uit de … [Lees verder]

Nieuws uit de Joodse wereld

Zeven jaar nieuw Portugees-Joods leven

Bendigamos is een nieuwe loot aan de stam van het Nederlandse Jodendom en het eigenwijze neefje van de PIG (Portugees-Joodse gemeente). Het werd zeven jaar geleden opgericht in 2015. Onlangs was het groot feest. Ruim honderdvijftig sjoelgangers vierden de verjaardag in het Moadon (clubhuis van Haboniem) op de grens van Amsterdam en Amstelveen met een interessante mix van een sjabbatdienst, een feestelijke kidoesj met buitenlandse sprekers én een tafeltennistoernooi. De Vrijdagavond was er bij en … [Lees verder]

Nieuws uit de Joodse wereld

Nieuwe Torarol nodig, want er was ‘niet één wetrol welke mogt gebruikt worden’

Na mijn artikel over de inwijding van de nieuwe Torarol in Middelburg werd ik door dr. Jan Kouwen uit Zierikzee geattendeerd op het verslag van de inwijding en de voorgeschiedenis ervan van een nieuwe Torarol in Middelburg uit 1861. Het verslag is geschreven door Jonas Metz, die zijn stuk ondertekent met zijn naam en de toevoeging ‘president secretaris der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge Middelburg’. Kouwen promoveerde aan de Faculteit voor Protestantse theologie en religiestudies in Brussel … [Lees verder]

Geschiedenis

Haarlem krijgt weer Joods Gebouw

Bij de opening van het Joods Gemeentegebouw op 22 juni 1888 gaf de voorzitter van de Joodse Gemeente, Philip Konijn, lucht aan zijn blijdschap over de verwezenlijking ervan: ‘Mijne heeren, het gevoel dat in mij opwelt bij het aanschouwen dezer plaats van bijeenkomst is overweldigend.’ Als de synagoge het hart was van de gemeente, dan vormt dit gebouw het zenuwcentrum van de Nederlands-Israëlitische Gemeente Haarlem.  Het herbergde een godsdienstschool, kerkbestuur en kerkenraad belegden er hun … [Lees verder]