Parasja

Tijdelijk asiel tot het overlijden van de hogepriester

We sluiten deze sjabbat het boek Bemidbar af. In Israël is dat de parsje Masee, maar in Nederland en overige landen buiten Israël met de dubbele parsje Matot-Masee. Met deze dubbelslag loopt de wereld weer in het gareel met Israël en eindigen we samen Bemidbar met een eindsprint.  Tegen het einde komen we in hoofdstuk 35 een bijzonder onderwerp tegen. Het onderwerp van de Aree Miklat, ofwel de vluchtsteden of asielsteden. In totaal zijn er … [Lees verder]