Parasja

Sjabbatjaar oogst argwaan

De parasja van deze week begint met het gebod van sj’mieta, het sjabbatjaar. Tijdens het laatste jaar van een zevenjarige cyclus moet akkerland in Israël braak blijven liggen: God zei tegen Mosjé op de berg Sinai: ‘Zeg tegen de Israëlieten: “Wanneer jullie eenmaal in het land zijn dat ik je zal geven, moet het land rust krijgen, een sjabbatsrust gewijd aan God.”’ (Dewariem 25:1-3) “En als je zou zeggen: ‘Wat zullen we eten in het … [Lees verder]

Parasja

Omertijd, er blijft behoefte aan de mystieke aspecten van het jodendom

Na het benoemen van de regels voor de kohanim (priesters) in deze parasja geeft de Torah de data voor de chagim, de feestdagen volgens de telling van de dagen na Rosj Chodesj, de nieuwe maan.  ‘Jullie moeten tellen van de dag volgend op de feestelijke rustdag (Pesach)… zeven volle weken moeten het zijn. Tot de dag volgend op de zevende week moeten jullie vijftig dagen tellen.’ (Wajikra/Leviticus, 23, 15/16) Er is dus een specifieke periode … [Lees verder]

Parasja

Kedosjiem: heiligheid voor iedereen. Maar wat is dat, heilig zijn?

Kedosjiem tih’joe, wees heilig, staat als opdracht aan het begin en ook weer aan het einde van de parasja van de week, Kedosjiem. De Tora beschrijft veelal regels, ook in deze parasja, die voorschrijven wat we moeten doen. Nu gaat het opeens over wat we moeten zijn. Maar wat is dat, heilig zijn? Dit is een filosofische vraag. Wat ook je persoonlijke gedachte erover is, het gaat het hele volk aan.Kedosjiem tih’joe adresseert de hele … [Lees verder]

Parasja

In leven blijven staat altijd voorop

“En u zult mijn regels en mijn rechtswetten in acht nemen die de mens vervult en erdoor in leven blijft” (Wajikra 18:5) 613 voorschriften heeft de Eeuwige ons geopenbaard op de berg Sinaï. En deze zijn er niet om er zo nu en dan een blik op te werpen of om iets uit te plukken om deze even te gaan vervullen. Nee, het is een totaalstelsel waarvan elk onderdeel onlosmakelijk verbonden is met het rest … [Lees verder]