Parasja

Ons gedrag put de aarde uit

gehoorzaamheid Het is geen gezellige parasja die we deze week lezen. Voor een groot deel gaat het over de gehoorzaamheid die God eist van zijn volk. “Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen.” Maar, zo niet… dan kom je in de diepste ellende terecht. Dit is krachtvoer voor iedereen die in … [Lees verder]

Religie en filosofie

Iets wat we níet kennen, ontglipt ons

Tijd als Kwetsbaarheid van Jan Keij is een knap geschreven boek. Allereerst is het een prestatie om op een zinnige manier over tijd te schrijven, omdat tijd een per definitie vluchtig en ongrijpbaar verschijnsel is. Augustinus zei niet voor niets: Als niemand het mij vraagt, weet ik wat tijd is; als ik het wil uitleggen, weet ik het niet. Nog gecompliceerder wordt het als je het wilt hebben over de filosoof Levinas die spreekt over … [Lees verder]

Parasja

Ethiek en het elke dag offeren van twee eenjarige rammen

Ik vind de gedachte altijd wel sympathiek dat godsdiensten in principe mede bedoeld zijn om het goede in de mens naar boven te halen. Aansporingen om het goede te doen en pakketten van morele regels maken daarom onderdeel uit van veel religieuze tradities. Maar wat is dan, vanuit dat perspectief bekeken, de waarde van een parasja als Tetsavee? Het gaat daarin bladzijden lang over voorschriften voor de priesters: gedetailleerde aanwijzingen voor hun kleding, de offers … [Lees verder]

Parasja

Mixed blessings en de narcistische kunstenaar

De sidra van deze week is onderdeel van de verhalen over Jacob, en die verhalen zitten vol paradoxen. Een daarvan krijgen we pas in de parasja van volgende week te horen, maar ik noem die gebeurtenis nu toch, juist vanwege het hoge paradoxgehalte. Het betreft de uitkomst van de nachtelijke worsteling van Jacob met een geheimzinnige ander bij Pniël. Die uitkomst is bijna letterlijk een mixed blessing. Jacob krijgt na de worsteling de zegen, maar … [Lees verder]