Parasja

Vergezocht en dichtbij

“De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: ‘Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?’…Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze … [Lees verder]

Parasja

Schuldgevoelens

De sidra Mattot speelt in op schuldgevoelens die we kunnen hebben over het zionistische project. Niet zozeer over het probleem van de verdrijving van andere volkeren bij de inname van Erets Jisraël – daar doet de Tora sowieso niet zo moeilijk over. Nee, het morele tekort zoals besproken in de sidra bestaat er juist in dat je ook te weinig kunt bijdragen aan de vestiging en opbouw van de Joodse staat. Vanwege andere belangen die … [Lees verder]

Parasja

Voorkomen dat een telling noodlottig wordt

Parasja Bemidbar De Bijbelcommentator Rasji staat bekend als voorstander van een zo helder en ongekunsteld mogelijke uitleg van Torateksten. Wat hem betreft zijn we terughoudend met het toekennen van mystieke of allegorische of symbolische betekenissen aan woorden die je ook gewoon letterlijk kunt nemen. Neem de tekst zoveel mogelijk at face value, is zijn devies, en zoek er niet te veel achter. Zo bezien hebben we voor de parasja van deze week, Bemidbar, te maken … [Lees verder]

Nieuws

Utopisch universalisme is ook voor Joden te hoog gegrepen

Het is ontegenzeglijk waar: de Sjoa en de daaraan onvermijdelijk gekoppelde gedachte ‘Dat nooit meer’ hebben een grote stimulans betekend voor het idee van mensenrechten. Het is beslist niet toevallig dat in het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog het internationale recht als discipline, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de VN-afdeling voor de mensenrechten tot stand kwamen.Het is ook niet toevallig dat Joden een grote rol speelden in de totstandkoming … [Lees verder]