Parasja

We hebben de opdracht om voorzichtig en respectvol met het land om te gaan

De wetten van het land Een van de gebruikelijke manieren om de mitswot in te delen is het onderscheid tussen de mitswot ben adam lamakom en ben adam lechawero: de mitswot tussen mens en G’d en de wetten tussen de mens en de medemens.  Dit onderscheid is voor het eerst terug te vinden in de laatste misjna van masechet Joma (8:9), het traktaat dat over Jom Kippoer gaat:“[..] overtredingen tussen een mens en G’d, daarvoor … [Lees verder]

Parasja

Blinde woede kan leiden tot de eigen ondergang

Ik schrijf dit stuk terwijl ik het laajnen aan het voorbereiden ben voor sjabbat. Een bijzondere sjabbat, want twee van mijn leerlingen gaan ook een stuk laajnen.  De ene leerling is mijn zoon die op het machanee van Tikwatenoe een stukje mag lezen. En bij ons in sjoel een man die op latere leeftijd heeft geleerd om te laajnen. Een mooi voorbeeld hoe de traditie van het laajnen van generatie op generatie wordt overgedragen, soms … [Lees verder]

Parasja

Inkeer en vergeving: Ha’azinoe en sjoewa

Deze Sjabbat lezen we Parasja Ha’azinoe, en deze Sjabbat noemen we ook Sjabbat Sjoewa. Deze term, die inkeer betekent, verwijst naar het eerste woord van de haftara die we deze sjabbat lezen.  Deze haftara is een samenstelling van teksten uit de profeten Hosea en Micha of Joel, afhankelijk van de traditie die je volgt. Hosea roept het Joodse volk op tot het doen van tesjoewa, om tot inkeer te komen en terug te keren naar … [Lees verder]

Parasja

Voeg niet toe, neziroet ofwel een aanklacht tegen fanatisme

Parasja Naso beschrijft het concept van de nazir. Een nazir is een persoon die via een gelofte zichzelf beperkingen oplegt. De nazir drinkt bijvoorbeeld geen wijn en sterke drank, mag zijn haren niet knippen en mag niet in aanraking komen met onreine zaken. De duur van het neziroet (nazir-schap) is niet bepaald, maar volgens de Misjna is dit in principe dertig dagen. Na afloop van deze periode brengt de nazir een aantal offers: een brandoffer … [Lees verder]