Parasja

Inkeer en vergeving: Ha’azinoe en sjoewa

Deze Sjabbat lezen we Parasja Ha’azinoe, en deze Sjabbat noemen we ook Sjabbat Sjoewa. Deze term, die inkeer betekent, verwijst naar het eerste woord van de haftara die we deze sjabbat lezen.  Deze haftara is een samenstelling van teksten uit de profeten Hosea en Micha of Joel, afhankelijk van de traditie die je volgt. Hosea roept het Joodse volk op tot het doen van tesjoewa, om tot inkeer te komen en terug te keren naar … [Lees verder]

Parasja

Voeg niet toe, neziroet ofwel een aanklacht tegen fanatisme

Parasja Naso beschrijft het concept van de nazir. Een nazir is een persoon die via een gelofte zichzelf beperkingen oplegt. De nazir drinkt bijvoorbeeld geen wijn en sterke drank, mag zijn haren niet knippen en mag niet in aanraking komen met onreine zaken. De duur van het neziroet (nazir-schap) is niet bepaald, maar volgens de Misjna is dit in principe dertig dagen. Na afloop van deze periode brengt de nazir een aantal offers: een brandoffer … [Lees verder]

Parasja

Transitie van een nomadisch bestaan naar een boerensamenleving

In parasja wajigasj komt het familiedrama rond Josef en zijn broers tot een climax. Het is inmiddels negen jaar nadat Josef de dromen van farao heeft verklaard. De zeven vette jaren zijn geweest en het is het tweede jaar van de hongersnood.  Ja’akov heeft voor de tweede keer zijn zonen naar Egypte gestuurd om eten te kopen. Deze keer is Benjamin, de jongste zoon van Ja’akov en volle broer van Josef ook mee, tegen de … [Lees verder]