Religie en filosofie

Knowing Ourselves, Knowing God, Knowing Maimonides

In part 1 Jonathan Gill introduced a profound debate on Orthodox Thinkers on authentic belief in a modern world, in his review of the recently published essays in Strauss, Spinoza, and Sinai: Orthodox Judaism and Modern Questions of Faith. Difference between knowing and believing The much contested problem of the difference between knowing and believing, or, if we prefer, between philosophy and rationality on the one hand and religious faith and belief on the other, is … [Lees verder]

Lernen

Orthodox Jewish thinkers on authentic religious belief in the modern world

In recent years the Jewish background of the French essayist Michel de Montaigne has attracted increasing attention, and rightly so. His motto, “que sais-je?” or “what do I know?”  perhaps better translated as “what do I really know?” or even better yet “how do I know?”  ‘How do I know’ goes to the heart of the way Jews have wrestled with their identities, morally and politically, not to mention religiously, long before Ja’akov went mano … [Lees verder]

Religie en filosofie

Yoram Stein: Spinoza was wel degelijk een democraat en liefhebber van vrijheid

Een vriendin in Israël vroeg me of Spinoza raad zou weten in de huidige situatie. De vraag komt niet uit het niets. Spinoza’s filosofie biedt een leidraad voor het leven, bij uitstek in moeilijke omstandigheden.  De troost en de wijsheid die Spinoza’s denken biedt, heb ik verwoord in een lezing over hoe Spinoza ons leert om te gaan met onzekere tijden. Hier reageer ik (op verzoek van de redactie) op het artikel van Victor Kal … [Lees verder]

Religie en filosofie

Spinoza wil onafhankelijke meningsvorming de pas afsnijden, aldus filosoof Victor Kal

Ooit (in De Vrijdagavond, jaargang 5, 1928) legde Benzion J. Hirsch omstandig uit hoe het begonnen is met de verering van Spinoza, eerst onder vrijzinnige christenen, later ook onder verlichte joden.  Hirsch is verontwaardigd: men zou toch eens ernst moeten maken met het feit dat Spinoza het jodendom in zijn Theologisch-politiek tractaat (1670) ‘aanvalt, ironiseert en beledigt’, en vervolgens juist het christendom inzet met het oog op de totstandkoming van een stabiele samenleving.  Spinoza-sekte  Onder … [Lees verder]