Parasja

Blijven zwijgen leidde uiteindelijk tot de slavernij in Egypte

In Wajesjev wordt de familiegeschiedenis van Josef en zijn broers geïntroduceerd. Een verhaal doordrenkt van rivaliteit en jaloezie. Aartsvader Jacob houdt nu eenmaal meer van zijn zoon Josef dan van zijn andere kinderen. Josef is zijn oogappel omdat hij hem kreeg toen hij al op leeftijd was, maar ook omdat Josef de eerstgeborene is van zijn grote liefde Rachel, de vrouw van wie hij het meeste hield. Al in de vierde zin van deze parasja lezen … [Lees verder]

Parasja

Je naam zal zijn: Israël

We waren aangekomen bij het vertrek van Jacov. In de vorige parasja, Vajeitzei, lazen we dat Jakov op weg naar huis is na twintig jaren te hebben gewerkt voor zijn schoonvader Laban. God is voor hem verschenen en zei tegen hem: “Ga terug naar het land van je voorvaderen en ik zal met je zijn”. Dus Jakov vertrekt met zijn vier vrouwen, twaalf kinderen (elf zoons en een dochter), zijn bedienden en slaven, zijn rijkdommen … [Lees verder]

Religie en filosofie

Geef niet te snel op, blijf zoeken

Afgelopen maandag brachten wij in het kader van de levensbeschouwelijke diversiteit een  bezoek aan een Hindoe tempel in Den Haag. De beleving van een on-site visit, werd ons geleerd, geeft zoveel meer dan alleen een tekst of een boek thuis op de bank. Alle zintuigen worden geprikkeld, een theorie die deze dag geheel werd waargemaakt.  De tempel staat stevig op een ruim plein in de Spoorwijk, niet ver van het centrum. Bij binnenkomst word je … [Lees verder]

Parasja

Mixed blessings en de narcistische kunstenaar

De sidra van deze week is onderdeel van de verhalen over Jacob, en die verhalen zitten vol paradoxen. Een daarvan krijgen we pas in de parasja van volgende week te horen, maar ik noem die gebeurtenis nu toch, juist vanwege het hoge paradoxgehalte. Het betreft de uitkomst van de nachtelijke worsteling van Jacob met een geheimzinnige ander bij Pniël. Die uitkomst is bijna letterlijk een mixed blessing. Jacob krijgt na de worsteling de zegen, maar … [Lees verder]