Opinie

Know Before Whom You Stand

The prayers of Yom Kippur alternate between confession of sin and pleas for forgiveness. All this intense breast-beating and grovelling surely has its limits. In what way do we feel better at the end of it? What greater awareness have we come to? Certainly there is satisfaction at having committed our time and suppressed all our usual desires for a whole 25 hours and having done so in the company of our community. Personally I … [Lees verder]

Parasja

Mosjé is bang, maar accepteert dat hij moet sterven

De parasja van deze week, vajelech, is kort. Mozes spreekt over wat er zal gebeuren na zijn dood: het volk gaat het land wel in, maar zal zich daar niet gaan houden aan de afspraken met de Eeuwige. Het gevolg zal zijn dat het volk gestraft zal gaan worden. We kunnen uitgebreid discussiëren over hoe dit zich nu verhoudt met de vrije wil (als we nu al weten dat we toch gestraft gaan worden, hoe … [Lees verder]

Opinie

Kan Sam het Moos vergeven? En zo ja, hoe dan?

Tamar Lange gaf zondag 18 september een voordracht in de Amsterdamse Gerard Dousjoel ter voorbereiding van de Hoge Feestdagen. Het onderwerp was vergeving in het jodendom en de waarde daarbij van geweldloze communicatie. Deze methode helpt te verbinden door aandacht te schenken aan gevoelens en behoeften. In De Vrijdagavond van 25 mei beschreef Aviva Pels hoe belangrijk oprechte excuses en het proces van herstel zijn binnen het jodendom. In aansluiting op dit artikel vroeg de redactie … [Lees verder]

Parasja

Nitzavim: Kies voor het leven!

Sommige mensen zeggen dat de Torah primair een religieus boek is. “Ik geloof niet in God” is voldoende reden om de Torah en bijkomende teksten weg te leggen en alles wat er in staat te diskwalificeren als niet-actuele proza. Zelfs de Bijbel zelf is het hiermee oneens. De naam van de Torah alleen al: het betekent eerder “leer” dan “geloof”. Er staat ook nergens in de Torah dat je iets moet geloven. Je moet doen.  … [Lees verder]