Parasja

In de Tempel worden alle zintuigen geprikkeld

De Parasja van deze week Beha’alotecha (Bemidbar 8:1-12:16) is een rijkgevulde tekst. Het opent met de opdracht aan Aharon om de Menorah dagelijks aan te steken in de Misjkan – het draagbare Heiligdom. Als we goed kijken dan zien we dat in en rond de Tempel alle zintuigen aangesproken worden zoals de ogen met de Menorah. Met wierook het reukorgaan en met de trompetten (waarover we later in de Parasja lezen – 10:1 e.v.) het … [Lees verder]

Parasja

Misjkan toont zichtbare aanwezigheid van God in de vorm van een wolk

Deze Parasja Pekoedé (Sjemot 38:21 – 40:38) beschrijft de laatste werkzaamheden die de bouw van de Misjkan (Tabernakel) – de draagbare tempel – tot volmaaktheid brengen. Daarnaast beschrijft het de vervaardiging van de vier kledingstukken van de priesters (hoofdbedekking, broek, tuniek en gordel) en de vier extra accessoires van de hogepriester (diadeem, schort, borstschild, bovenkleed met belletjes). Hierna zal de Misjkan worden opgericht door Mosjé op de 1e Nisan – het begin van de kalender … [Lees verder]

Parasja

Het is soms oppassen geblazen met dromen: een wijze is beter dan een profeet

Een spannende Parasja deze week, Mikeets. Terwijl Joséf in Egypte in de gevangenis zit, is de bevrijding nabij. De Farao heeft namelijk twee verontrustende dromen die niemand kan verklaren. Nou ja, niemand… De opperschenker herinnert zich opeens dat er een Hebreeuwse jongeman in de gevangenis zit die hem indertijd een goed dromenuitleg consult gaf. Joséf wordt uit de gevangenis gehaald en geeft een overtuigende verklaring aan de twee dromen van de Farao die beide op … [Lees verder]

Parasja

Droogte is vooral een moreel probleem en geen klimatologisch verschijnsel

Parasja van Ekev (Dewariem 7:12 – 11:25) vervolgt het patroon van veel Parsjiot in het Boek Dewariem. Enerzijds probeert Mosjé het volk voor te bereiden op de intocht van het Beloofde Land en alle daarbij horende uitdagingen. Tegelijkertijd wordt er teruggekeken in de geschiedenis van Israël. Mozes herinnert hen aan de belofte van God aan de aartsvaderen als reden voor wat men straks zal gaan meemaken. Denk niet dat het om je eigen verdienste gaat. … [Lees verder]