Parasja

Met geweld een crisis bedwingen is helaas ook verleidelijk voor de moderne mens

De Parasja van deze week Ki Tisa (Sjemot 30:11-34:35) bevat verschillende thema’s. Het eerste gedeelte is nog verbonden met de bouw van het Heiligdom, de Misjkan. Zo lezen we over de opdracht om wanneer men de Israëlieten telt om bijvoorbeeld te weten hoeveel strijdbare mannen er waren. Men mag dat niet doen door hoofden te tellen, maar door het geven van een munt en vervolgens de geldstukken te tellen. Dit was een halve sjekel die … [Lees verder]

Parasja

In de eigen familie is het allemaal niet zo harmonieus

De Parasja Chajé Sarah (Bereesjiet 23:1-25:18) opent met het sterven van aartsmoeder Sarah. In de Parasjiot van de afgelopen weken volgden we de tocht van Awraham en Sarah vanuit het zuid-Mesopotamische Ur (of volgens anderen oorspronkelijk Charan) naar het land Kenaän. Een tocht die fysiek een zware opgave was, maar ook op spiritueel gebied een hele ontwikkeling is geweest. Vanuit een heidense cultuur ging men naar een bestaan als eenlingen die in de ene ware … [Lees verder]

Parasja

Hoe een Tiende naar de Tempel wordt gebracht

Ki Tawo (Dewariem 26:1-29:8) opent met de opdracht om na de Intocht in het Beloofde Land de eerste vruchten in een mandje te leggen en naar de priester te brengen in de Tempel. Bikoeriem komt van het woord ‘bechor’, eerstgeborene, eerstgerijpte, eersteling dus. De opening: “En het zal zijn (wanneer je in het land zal komen…) ” (wehaja) wordt als een uiting van vreugde gezien. Vreugde om de aankomst in het land en het zich … [Lees verder]

Parasja

In de Tempel worden alle zintuigen geprikkeld

De Parasja van deze week Beha’alotecha (Bemidbar 8:1-12:16) is een rijkgevulde tekst. Het opent met de opdracht aan Aharon om de Menorah dagelijks aan te steken in de Misjkan – het draagbare Heiligdom. Als we goed kijken dan zien we dat in en rond de Tempel alle zintuigen aangesproken worden zoals de ogen met de Menorah. Met wierook het reukorgaan en met de trompetten (waarover we later in de Parasja lezen – 10:1 e.v.) het … [Lees verder]