De Vrijdagavond is een onafhankelijk Joods magazine voor heel Joods Nederland. De doelstelling is om – in de geest van De Vrijdagavond –  Joodse lezers kosjer geestesvoedsel verschaffen, onderhoudende en inhoudsrijke Joodse lectuur om het traditionele Jodendom te dienen en de kennis ervan te verspreiden. Zo stond het in De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad verschenen van 1924 tot en met 1932. Wij zien de huidige De Vrijdagavond als een herleving van dit illustere weekblad.

historische De Vrijdagavond

De Vrijdagavond is een initiatief van Cohen&Co, een groep ongeorganiseerde Joden van divers pluimage. Van orthodox tot atheïstisch tonen zij vanuit hun Joodse achtergrond hun betrokkenheid bij de samenleving. Cohen&Co beheert een Facebookpagina waar een ieder lid van kan worden.

Redactiestatuut

De Vrijdagavond plaatst nieuwe artikelen die Joods-inhoudelijk zijn, beschouwend en met een Nederlandse invalshoek. Polemiek wordt gewaardeerd, maar alles binnen de grenzen zoals dat in het normale menselijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd. Alle artikelen worden onder verantwoordelijkheid van de betreffende auteurs geschreven en vertegenwoordigen hun mening, en wellicht (nog) niet de uwe. De Vrijdagavond wordt gratis verstuurd aan geïnteresseerden.

De uitgave van dit online Magazine komt mede tot stand dankzij steun van Maror.

De redactie is te bereiken per email: redactie@devrijdagavond.com

Eindredacteur Wanda F Bloemgarten voor kopij: redactiedevrijdagavond@gmail.com

De algemene voorwaarden zijn te vinden via deze link.