Opinie

Woorden waar werelden achter schuilgaan

“De categorieën zijn aller-schandelijkst in de war”, verzucht koning Peter, de halfgare vorst in het toneelstuk Leonce en Lena van Georg Büchner die een wijsheid debiteert als zijn eigen hofnar.  Onweerstaanbaar komt dit zinnetje bij me op bij de huidige tegenstellingen en al maar hoger oplopende conflicten in Nederland, Europa en Amerika. Om maar te zwijgen over die in het Midden-Oosten. “De mens moet denken”, zegt Koning Peter aan het begin van zijn monoloog, “en … [Lees verder]

Geschiedenis

Holocaustmusea: politiek doel of gedenkteken

In 1977 besloot de Amerikaanse president Jimmy Carter om geopolitieke redenen relaties aan te knopen met de PLO van Yasser Arafat en wapens te leveren aan Egypte en Saoedi-Arabië. Die stap lokte scherpe kritiek uit, van de kant van zowel Israël als de joodse gemeenschappen in de VS. Om de politieke schade te beperken riep Carter vervolgens een commissie in het leven met de opdracht een plan te maken voor een monument ter herdenking van … [Lees verder]

Opinie

‘No zionists wanted’: antisemitisme en het evangelie van dekolonisatie

Eric Ottenheijm, Universitair Hoofddocent Joodse Studies en Bijbelwetenschappen, Universiteit Utrecht, reageert op de studentenacties waarbij zionisme wordt bestreden als het grote koloniale gevaar. Ottenheijm herkent daarin oude antisemitische vooroordelen.  Tegenstem De aanhoudende demonstraties aan de universiteiten tonen een vasthoudendheid die de bestuurlijke knieën behoorlijk beproeft.  Zal men van bestuurswege wel of niet instemmen met het al jaren door de BDS-beweging bepleite opheffen van samenwerking met Israëlische universiteiten en academische instellingen?  Jaren geleden riep ik mijn … [Lees verder]

Opinie

De overdrijving van Ingo Elbe

De openingszin van Ingo Elbe’s toespraak, in Engelse vertaling gepubliceerd in De Vrijdagavond van 10 mei door Frederik van Gelder*, luidt: ‘Since the pogrom of October 7, a wave of hatred against Israel has flooded Western universities.’  Die zin lijkt te suggereren dat de ‘golf van haat tegen Israël’ een direct gevolg is van de pogrom van 7 oktober. En dat alle protesten tegen de desastreuze politiek van de regering Netanyahu, ook die van talloze Israëli’s … [Lees verder]