IM Leo Mock

Wat kenmerkte de Tora van Leo? Kaddisj voor mijn vriend, rabbi Yehuda ben hechaweer Chaim weMinny Chawwa, Leo Mock (1968-2023)

In hun uitleg van het vers “Ik ben de EEUWIGE, jouw God” (Shemot 20:2), opening van aseret hadivrot (Tien Woorden), dragen de Wijzen deze gelijkenis aan: “De Tora wordt met drie zaken vergeleken: met de woestijn, met vuur, en met water. Zoals deze zaken ter beschikking staan voor iedereen die in de wereld komt, zo is ook de Tora ter beschikking voor ieder die in de wereld komt.” (Mechilta deR. Ishmael, Bachodesh 5).  Een plek … [Lees verder]

IM Leo Mock

Onze Pirké ofwel Spreuken sluiten de moeders in

Toen Leo en ondergetekende besloten om een nieuwe vertaling van Pirké Avot uit te brengen wisten we natuurlijk wel dat dit wijsheidtractaat al ontelbare keren was vertaald. We wilden echter een weergave maken die universeel zou werken zodat eenieder, gelovig of niet, de wijsheid zou kunnen proeven die er verscholen in ligt. De titel werd: Spreuken over de Fundamenten (avot kan dat ook betekenen) en zo sloten we de aartsmoeders in.  Torah door Wijsheid vertalen … [Lees verder]

IM Leo Mock

Hier kan ik moeilijk staan, voorleren in het huis van Leo. Aldus Ruben Vis, sjiwwe Leo Mock z.l.

3 september 2023 – 17 Tisjrie 5783, Amstelveen  Een langgerekt lint aan mensen die rabbijn dr. Leo Mock, Morenoe harav rabbi Jehoeda ben hechaver rabbi Chaim veMinni Chavva, zwijgend begeleiden naar het Rodeamentoshuis over het pad met links en rechts eikenhagen dat als je even door zou lopen je bij een poort brengt. Als je  daar doorheen zou gaan sta je aan het water van het riviertje de Bullewijk, een zijtak van de  Amstel. Zo voer men vroeger vanuit de … [Lees verder]

IM Leo Mock

In verbinding met de buitenwereld

De deurbel ging in Jerusalem “ik was in de buurt en dacht ik kom even langs!” In de vijfde en zesde hadden we in dezelfde klas gezeten op Maimonides. Leo leek daar vaak tegen de muren te stuiteren, hij leerde en dacht sneller dan de meeste leerkrachten konden bijhouden. Nu stond hij met blauwe pretogen voor mijn voordeur in Jerusalem.  Leo ging na school naar een jesjiewa en studeerde Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan Universiteit, … [Lees verder]