Parasja

Verken het land met open of gesloten hart en ogen… Wajatoeroe of welo jatoeroe?

Hoewel de woorden ‘wajatoeroe’ aan het begin van de tekst staan en ‘welo tatoeroe’ aan het eind, hoewel ze één keer in een verhaal staan en één keer in een opdracht, en hoewel ze op het eerste gezicht verschillende betekenissen hebben, kunnen we juist door deze twee woorden de diepere boodschap van de Sidra ‘Sjelach Lecha’ van deze week begrijpen. God draagt Mosjé op om verkenners naar het land Kena’an te sturen: “Stuur mannen om … [Lees verder]

Parasja

Er zijn met hoofd en ziel

Leraren moesten me vaak in het hier-en-nu brengen op school, ik liet mijn ouders rustig vier keer roepen voordat ik eindelijk reageerde, en in de vakanties ‘landde’ ik drie dagen later dan de rest van het gezin. Geest en lichaam zijn bij mij niet altijd op dezelfde plaats, maar dit is waarschijnlijk geen exclusieve slechte gewoonte van mij. De Talmoedische rabbijnen namen dit ook waar, of begrepen het misschien uit eigen ervaring. Zij ontwierpen de … [Lees verder]

Religie en filosofie

Wolken van glorie of aardse loofhutten

Vele jaren geleden was mijn moeder verantwoordelijk voor het versieren de soeka in de gemeente. Daarvoor bestelde zij bij de gemeentelijke plantsoenendienst gesnoeide takken. Een van die jaren werd er daags voor Soekot bij de Liberaal Joodse Gemeente aangebeld en zei de stem aan de andere kant: “ik kom de takken voor de soep brengen”. Alhoewel ik niet denk dat de bewuste gemeenteambtenaar de voorschriften voor de soeka kende, slaat hetgeen hij zei toch nog … [Lees verder]

Parasja

Alles heeft zijn vaste tijd

Het volk trekt van de berg Hor, waar Aharon stierf en begraven werd, zuidwaarts naar de Rietzee. Daar trekt men om het land van Edom heen en dan verder noordwaarts ten oosten van de Dode Zee. Honger en dorst slaan toe. De mensen mopperen. De Eeuwige is woedend en stuurt bijtende slangen. De overlevenden begrijpen dat zij zich slecht gedroegen en smeken Mosjé om de Eeuwige gunstig te stemmen. koperen slang De Eeuwige draagt Mosjé … [Lees verder]