Religie en filosofie

Wolken van glorie of aardse loofhutten

Vele jaren geleden was mijn moeder verantwoordelijk voor het versieren de soeka in de gemeente. Daarvoor bestelde zij bij de gemeentelijke plantsoenendienst gesnoeide takken. Een van die jaren werd er daags voor Soekot bij de Liberaal Joodse Gemeente aangebeld en zei de stem aan de andere kant: “ik kom de takken voor de soep brengen”. Alhoewel ik niet denk dat de bewuste gemeenteambtenaar de voorschriften voor de soeka kende, slaat hetgeen hij zei toch nog … [Lees verder]

Parasja

Alles heeft zijn vaste tijd

Het volk trekt van de berg Hor, waar Aharon stierf en begraven werd, zuidwaarts naar de Rietzee. Daar trekt men om het land van Edom heen en dan verder noordwaarts ten oosten van de Dode Zee. Honger en dorst slaan toe. De mensen mopperen. De Eeuwige is woedend en stuurt bijtende slangen. De overlevenden begrijpen dat zij zich slecht gedroegen en smeken Mosjé om de Eeuwige gunstig te stemmen. koperen slang De Eeuwige draagt Mosjé … [Lees verder]

Parasja

Onderscheid maken tussen het heilige en het gewone, leidraad voor hoe wij ons leven vormgeven

Het vermogen om te onderscheiden maakt het ons mogelijk, afhankelijk van de situatie en ons oordeel, te kiezen, te beslissen, om ons in te zetten of ons af te sluiten. Over betrekkelijk eenvoudige verschillen, zoals dag en nacht, links en rechts, kinderen en volwassenen, man en vrouw, noord en zuid, stad en land, enzovoort, denken we niet bijzonder lang na. In die gevallen maken wij een onderscheid op een geconditioneerde en automatische manier. Deze verschillen … [Lees verder]