Parasja

Geven of zelfs opgeven wat ons dierbaar is, is het wezen van het offer

Wajikra is de eerste parasja van het gelijknamige derde boek van de Torah, ook wel bekend als Leviticus. De parasja start met het woord wajikra dat ‘hij riep’ betekent. De Eeuwige roept Moshe om hem te onderrichten in de wetten en rituelen van het offeren. Dit gebeurt allemaal in de Tent der Samenkomst, de Misjkan, op de berg Sinaï. Gedurende alle parasjot van het boek Wajikra zullen de Eeuwige en Moshe daar met elkaar verblijven, in … [Lees verder]

Parasja

Misleiding en Bedrog

Toldot (Beresjiet 25:19 – 28:9) vangt aan met de zin: “Dit zijn de nakomelingen van Isaak, de zoon van Abraham, het was Abraham die Isaak voortbracht”. Toldot is de enige parasja in de Torah die over de patriarch Isaak gaat. Een man waarover veel minder bekend is dan over de twee andere patriarchen uit de Torah: zijn vader Abraham en zijn zoon Jacob, waaraan de Torah vele passages wijdt. Toch komen we ook in Toldot … [Lees verder]

Parasja

Het recht, het recht en niet anders dan het recht!

In onze parasja Shofatiem – het Hebreeuwse woord “shofatiem” betekent “rechters” – gaat Moshé door met het klaarstomen van de Israëlieten voor hun aanstaand verblijf in het Beloofde Land. Verschillende zaken komen in deze parasja aan de orde: hoe een koning over de Israëlieten aan te stellen en de excessen waarvoor een koning zich moet behoeden e.g. niet te veel paarden, teveel vrouwen en/of zilver en goud bezitten. De koning moet niet hooghartig worden en … [Lees verder]

Nieuws

Zeven jaar nieuw Portugees-Joods leven

Bendigamos is een nieuwe loot aan de stam van het Nederlandse Jodendom en het eigenwijze neefje van de PIG (Portugees-Joodse gemeente). Het werd zeven jaar geleden opgericht in 2015. Onlangs was het groot feest. Ruim honderdvijftig sjoelgangers vierden de verjaardag in het Moadon (clubhuis van Haboniem) op de grens van Amsterdam en Amstelveen met een interessante mix van een sjabbatdienst, een feestelijke kidoesj met buitenlandse sprekers én een tafeltennistoernooi. De Vrijdagavond was er bij en … [Lees verder]