Parasja

Net als de worsteling van Ja’akov zie ik die van de mens, in zichzelf, met elkaar en in de samenleving

…en een man worstelde met hem (Ja’akov)… (Beresjiet 32:24); …want ik heb uw aangezicht (van Esaw) gezien alsof ik (Ja’akov) het aangezicht van god zag… (Beresjiet 33:10) Deze week lezen we Wajisjlach. We lezen hoe Ja’akov worstelt in de nacht met een man, later een engel, die mogelijk de geest van Esaw vertegenwoordigt. Hij worstelde in de duisternis tot het dag werd. In de voorbereiding las ik verschillende interpretaties over met wíe Ja’akov worstelde.  Worsteling in donkere momenten … [Lees verder]

Parasja

Sjemot

De titel van de parsja deze week is Sjemot, wat betekent “namen”. De parsja begint al snel met het noemen van de zonen van Jaakov en hun namen. De meerderheid van de parsja gaat vervolgens over hun nakomelingen, met name Mosjee, voortvloeiend uit de bij aanvang genoemde namen. Binnen mijn werk als psychotherapeute werkend met ouders en hun jonge kinderen, vragen wij vaak bij het kennismaken over de voornamen van hun kinderen en de betekenis … [Lees verder]