Verhalen

Oprechte Winsumer Zalf stond voor Groninger degelijkheid. Over Comprecht, Jakob en Izaäc de Vries 

Comprecht Izaäks de Vries (1799-1867) was een boer, een beroep dat bij weinig Joden in de boeken staat.  serie: Mediene produkten #3 Het huis en de circa tien hectare grond van Comprecht de Vries waren geen volledig eigendom, het betrof een vorm van erfpacht. Maar het bezit leverde hem, te lezen in de plaatselijke belastingkohieren, een aardig inkomen op. Na zijn dood verhuurde zijn weduwe Roosje Cohen (1816-1906) de grond en kon zich zo jarenlang … [Lees verder]