Religie en filosofie

(Post) christelijk Europa verbonden met de geschiedenis van het jodendom via de joodse Jezus?

Met kerst is een groot deel van de mensheid verbonden met de geschiedenis en het verhaal van het jodendom, via de joodse Jezus. Jezus was destijds een gangbare Grieks-joodse naam, in het Hebreeuws zou Jezus Yoshua heten en in het Aramees, de gangbare taal in de eerste eeuw, Yeshu.  Dat kerstfeest zelf is geen oude traditie: pas vanaf de vroege middeleeuwen wordt het gevierd, maar tot de moderniteit was het ondergeschikt aan Pasen of Pinksteren.  … [Lees verder]