De activiteiten van De Vrijdagavond worden gecoördineerd door:

Robbert Baruch – Hoofdredacteur

Sarah Whitlau – Adjunct hoofdredacteur

Wanda F Bloemgarten – Eindredacteur. Kopij kan worden gestuurd naar: redactie@devrijdagavond.com

Ilan Roos – Uitgever

Ontwerp logo en iconen:

Françoise Nick