Parasja

Zie hoe braak we er bijliggen

In alle eerlijkheid vind ik Shemini Atzeret er wat ongemakkelijk bijzitten als je kijkt naar de kalender van Tisjri: nauw ingelijfd tussen Simchat Tora en Soekot zie je de feestdag (‘de achtste dag’) al snel over het hoofd. Zelfs in de stukken Tora die we lezen lijkt Shemini Atzeret een bijzaak.  Devariem 14:22-16:17, het eerste en langste stuk, betreft voornamelijk de procedures van de drie oogstfeesten en eindigt met Soekot. Daarna lezen we in een … [Lees verder]

Parasja

Inkeer en vergeving: Ha’azinoe en sjoewa

Deze Sjabbat lezen we Parasja Ha’azinoe, en deze Sjabbat noemen we ook Sjabbat Sjoewa. Deze term, die inkeer betekent, verwijst naar het eerste woord van de haftara die we deze sjabbat lezen.  Deze haftara is een samenstelling van teksten uit de profeten Hosea en Micha of Joel, afhankelijk van de traditie die je volgt. Hosea roept het Joodse volk op tot het doen van tesjoewa, om tot inkeer te komen en terug te keren naar … [Lees verder]