Parasja

Hij kan het gewoon niet uitstaan! Het boze oog is diepgevoelde jaloezie

In de twee parasja’s Tazria en Metsora die deze week worden samengevoegd en gelezen, stuiten we op een essentieel probleem. Uitvoerig worden de symptomen en de behandeling van een ernstige huidaandoening beschreven. Die huidaandoening heet tsara’at. Dit is voor elke Torah-verklaarder in zekere zin een struikelblok… want wát was de huidziekte tsara’at nu eigenlijk? Uit de Griekse vertaling is ‘lepra’, vaak onterecht, overgenomen. De symptomen van lepra komen niet overeen met de beschrijving van de … [Lees verder]