Parasja

Van allegaartje tot een kehilla kedosja – een heilige gemeenschap

De parasja van deze week, Wajakheel, begint als volgt: “Mosjee riep de hele gemeenschap van Jisraëel bijeen en zei: ‘De Eeuwige heeft opdracht gegeven om deze voorwerpen te maken. Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de sjabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de Eeuwige.”(Sjemot/Exodus 35:1-2a) Het Hebreeuws gebruikt hier twee verschillende termen die een groep aanduiden. In vertaling is deze nuance moeilijk weer te geven: “Mosjee maakte … [Lees verder]