Nieuws

Vrijdag Vooraf

Boven mijn bureau hangt een briefje met de tekst: “Je krijgt spijt van de dingen die je niet hebt gedaan”.  Naar dat briefje kijk ik even als Aviva Pels haar Rosj Hasjana bijdrage inlevert met de titel: Mijdt Spijt! “Een Jehoede kan charote krijgen”, schrijft ze… ofwel: iemand kan op zijn keuze terugkomen of een vergissing goedmaken. “Maar spijt hoeft men niet te hebben. Dat leidt maar tot somberheid in plaats van tot aktie.” Voor … [Lees verder]

Nieuws

De Vrijdagavond vond ik in de boekenkast van mijn grootvader

Toespraak van Ephraïm Goldstoff op de Rosj Hasjana receptie van de Cultuurkring van De Vrijdagavond in de Obrechtsjoel. De Cultuurkring verzorgt wekelijks de verhalen over joodse kunst en cultuur in De Vrijdagavond. Geachte aanwezigen, Graag stel ik me even voor. Mijn naam is Ephraim Goldstoff, auteur van De Vrijdagavond en bestuurslid van de Rav Aron Schuster synagoge (Ras) ofwel de Obrechtsjoel.  Namens het bestuur van de Ras heet ik u van harte welkom. Het bestuur … [Lees verder]