Parasja

Beshalag – de worsteling

In de afgelopen twee weken lazen we over de Tien Plagen.  Na honderden jaren slavernij komt er onverwacht een einde aan de Egyptische ballingschap – volgens de Tora na 430 jaar (Sjemot 12:40). Dat is best een chronologisch probleem omdat de bijbelse Levi behoort tot degenen die verhuizen naar Egypte, en zijn achterkleinkind Mosjé is (Levi-Kehat-Amram-Mosjé) die uit Egypte trekt wanneer hij rond de 80 is. Hoe passen vier generaties in 430 jaar? Vandaar dat … [Lees verder]

Parasja

Wa’era

In de parasja van deze week stuurt God Mosjé op een dubbele missie: hij moet de Hebreeërs moed inspreken en ze herinneren aan de oude beloftes die God deed aan de aartsvaders. Mosjé doet een voorspelling over de aanstaande verlossing uit de slavernij van Egypte en de uiteindelijke intocht in het land Israël / Kenaän – een herhaling van het visioen van Awraham honderden jaren eerder, dat zijn nakomelingen eerst een moeilijke tijd in Egypte … [Lees verder]