Parasja

Kippenvel, blijheid, irritatie of gepaste afstand? 

Mozes had het allemaal meegemaakt. Zijn confrontaties met Farao in Egypte die halsstarrig had geweigerd het Joodse Volk te laten vertrekken. De tien plagen die daarop volgden om de Egyptische vorst te dwingen naar de opdracht van de Eeuwige te luisteren: “Stuur Mijn volk weg, opdat ze Mij zullen dienen!” Uiteindelijk, na het ergste dat als plaag op hen was afgekomen: de dood van alle eerstgeborenen, vertrokken Mozes, zijn broer Aaron, zuster Miriam en het … [Lees verder]