Parasja

Maimonides als Ketter?

Ekev begint met een waslijst aan beloningen die men kan verwachten als men God’s wetten volgt1: Hij zal het verbond met je instandhouden, van je houden, je beschermen, je zegenen op allerlei gebieden, je zult niet meer ziek worden en je vijanden overwinnen. In de tweede paragraaf van het Sjema2, wat twee keer per dag door orthodoxe Joden wordt gezegd en ook in onze parasja voorkomt, wordt er regen, een goede graanoogst, wijn, olie en … [Lees verder]