Geschiedenis

Wit, maar toch niet helemaal. Joden in de koloniale context

Een week voor Pesach, op woensdag 29 maart 2023, hield de Amerikaans-joodse historica en religiewetenschapper Jessica Roitman haar inaugurele rede voor de leerstoel Joodse Studies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). De rede was getiteld: Jews, History and Home-making: Colonial Contradictions and Contemporary Challenges. Vanachter mijn computer luisterde ik live mee. Iedere samenvatting doet onvoldoende recht aan professor Roitman’s fijnzinnige, gelaagde en persoonlijke verhaal. Toch wil ik een aantal thema’s ervan belichten die mij bijzonder … [Lees verder]