Parasja

Woorden kunnen scheppen en woorden kunnen vernietigen 

Het boek Bemidbar, het derde boek van Tenach, heeft een heel eenvoudige structuur. Er is opstandigheid of gemopper, God wordt boos en straft, er is een intermezzo, gewoonlijk in de vorm van een aantal wetten of een gedicht.  Daarna wordt het schema herhaald. Iedereen komt in het boek aan de beurt. De leiders van de stammen, bijvoorbeeld, in het verhaal over de verspieders. De levieten in het verhaal over Korach. De familie van Mosjee wanneer … [Lees verder]

Parasja

Mozes: jullie zijn te ongeduldig, we zijn er nog niet

parasja Choekat, Bemidbar 19:1-22:1 Het was een bovennatuurlijk bestaan. Het driehoofdig leiderschap van Mozes, zijn broer Aaron en oudere zuster Mirjam zorgt voor bijzondere verdiensten na de uittocht uit Egypte. Vanwege de speciale status van Mirjam verkreeg het Joodse Volk de hele veertig jaar haar drinkwater uit een bron die als het ware met hen meereisde door de woestijn. De meerwaarde van Mozes zorgde voor de dagelijkse portie manna die niet uit de grond kwam maar … [Lees verder]