De Vrijdagavond werkt uitsluitend met vrijwilligers. Iedereen die het redactiestatuut onderschrijft, kan bijdragen leveren. Tot nu toe zijn dat de volgende personen: