Parasja

Wajekhel-Pekudé – Bouwen.

De dubbele Parasja van deze week vertelt hoe de bouw van de Misjkan – de draagbare tempel die de Joden in de woestijn bouwden – daadwerkelijk werd uitgevoerd. Immers, de afgelopen weken lazen we hoe God aan Mosjé tot in de kleine details alle onderdelen beschrijft van het heiligdom, de voorwerpen, en de kleren voor de priesters. Nu moest alles ook werkelijk uitgevoerd worden. De Tora besteedt wel erg veel tijd aan het verhaal over … [Lees verder]

Parasja

Ki Tisa – wat is uw bijdrage?

Goed beschouwd zitten we in Nederland in een verschrikkelijke situatie. Een kleine, kwetsbare Joodse gemeenschap (voor zover daar sprake van is) met een infrastructuur (of resten van een infrastructuur) voor een gemeenschap van 130.000 mensen, waarvan het onderhoud en beheer, zowel het financiële als emotionele beheer, opgehoest moet worden door een paar honderd mensen. Want dat is de situatie in Nederland: tien procent van de Nederlandse Joden is “nog over”; tien procent daarvan is lid … [Lees verder]

Parasja

Tetsave – Licht en Brandstof

De bouw van de Misjkan is over twee Parsjes verdeeld – Teroema en Tetsave. In de eerste staat vooral het gebouw en de voorwerpen centraal, in de tweede de kleding van de priesters. Vaak worden deze twee Parsjes overigens samen gelezen op één Sjabbat, dit jaar echter niet. De Parasja Tetsave  (Sjemot 27:20-30:10) opent met de opdracht om zuivere olijfolie te maken voor het licht van de Menora. Blijkbaar is dit erg belangrijk want waar … [Lees verder]