Chabad Filosofie

G’ddelijke ziel en Dierlijke ziel, een Tweespraak

Eigenbaat – versus het onbaatzuchtige zelf volgens de Tanya. Een ‘Mentsj’ zijn!  Het Jiddisje woord ‘Mentsj’ (volgens SHJ: een méns in positieve zin: echt een mens, aan wie je wat hebt) wordt door menigeen als een ideaal voorgehouden: ”Doe me een mitswa en wees een Mentsj!” Geldt dat voor alle mitswes, of alleen voor sommige? Word ik een beter medemens door koosjer te eten of Sjabbat te houden?  Wanneer men de mitswot ziet als slechts … [Lees verder]