Poëzie van de twintigste eeuw

‘De enige poëtische parels van onze dagen’ (Chaim Bialik)

Avraham ben Yitzhak Sonne (1883-1950) ‘Een synthese van profetische en moderne gedichten. De enige poëtische parels van onze dagen’, zo noemde de bekende dichter Chaim Bialik het werk zijn weinig bekende collega Avraham ben Yitzhak Sonne. Sonne werd geboren op 13 september 1883 in Galicië, een uithoek van het Habsburgse Rijk, in Przemysl, een stadje met vijftigduizend inwoners, waarvan een derde Joods. Zijn vader stierf toen hij nog heel jong was, de kleine Yitzhak kreeg … [Lees verder]

Poëzie van de twintigste eeuw

Else Lasker-Schüler, een onophoudelijke drang naar vrijheid en avontuur

JOODSE POËZIE VAN DE TWINTIGSTE EEUW weinig bekende Europees-Joodse dichters uit de vorige eeuw ingeleid en geannoteerd door vertaler Kees Kok ‘De bestanddelen van haar wezen – grote vroomheid en deemoed, verlangen naar liefde en geborgenheid, doodsverlangen en angst, levenslust en vertwijfeling, hulpvaardigheid en trots, een impulsief temperament, een onuitputtelijke humor, een onophoudelijke drang naar vrijheid en avontuur, kinderlijkheid en naïef vertrouwen, een eeuwig ongenoegen met de gegevenheden van de realiteit – riepen een werveling … [Lees verder]