Parasja

A place of our own, toen en nu

Een evenement in het museum waar ik werk houdt me bezig. Drie Palestijnse vrouwen, Israëlische staatsburgers, vertelden een paar weken geleden over de ontwikkelingen die ze de afgelopen jaren doormaakten. Aya, Samar en Majdoleen gingen in het Joods Museum in gesprek met elkaar en met Iris Hassid, de fotograaf die hun levens zes jaar volgde en waarvan nu een fototentoonstelling te zien is: A Place of our Own. Ze studeerden alledrie in Tel Aviv, een … [Lees verder]

Parasja

Tijdelijk asiel tot het overlijden van de hogepriester

We sluiten deze sjabbat het boek Bemidbar af. In Israël is dat de parsje Masee, maar in Nederland en overige landen buiten Israël met de dubbele parsje Matot-Masee. Met deze dubbelslag loopt de wereld weer in het gareel met Israël en eindigen we samen Bemidbar met een eindsprint.  Tegen het einde komen we in hoofdstuk 35 een bijzonder onderwerp tegen. Het onderwerp van de Aree Miklat, ofwel de vluchtsteden of asielsteden. In totaal zijn er … [Lees verder]

Parasja

Buenos Aires en Mumbai, tussen geschiedenis en herinnering 

Sinds begin van deze week bevinden wij ons in de periode van drie weken van de rouwperiode waarin wij de gebeurtenissen herdenken die 1954 jaar geleden plaatsvonden. Deze rouwperiode begint op 17 tammoez toen de stadsmuren van Jeruzalem werden doorbroken en sluit op 9 aw, de dag van de vernietiging van de Heilige Tempel en de verspreiding van ons volk.  Negentien eeuwen is een lange tijd … Hoe betrouwbaar zijn de herinneringen nog? En waarom? … [Lees verder]

Parasja

Hoever gaat de Eeuwige in het scheppen van voorzieningen voor ons geestelijk welzijn?

Balak, de koning van het land Moab, vat het plan op om het Joodse Volk te vervloeken.  Dit deel van onze geschiedenis is een klassiek voorbeeld van hoever de Tora en andere Joodse bronnen gaan om een boodschap tot ook de latere generaties van de Kinderen Israëls door te laten dringen. Balak krijgt niet alleen de ruimte de kwaadaardige profeet Bilam in te zetten om zo de vloek effectief te laten zijn. Nee, al vanaf … [Lees verder]