Parasja

Vrede kan slechts een staat van niet in oorlog zijn, een staat van non-agressie

In parshat Naso staat: Zeg tegen Aron en zijn zonen: ‘Zo moet je de Israëlieten zegenen. Zeg tegen hen: “Moge God je zegenen en beschermen. Moge God zijn aangezicht over je laten schijnen en je genadig zijn. Moge God Zijn aangezicht naar je keren en je Shalom – vrede schenken.”’ Het is de zegening van de Kohanim. Het zijn woorden die we dagelijks zeggen in onze gebeden: in het ochtendgebed, maar ook in het nachtgebed. We gebruiken … [Lees verder]

Parasja

Verzamel je gebroken stukken en herbouw

Familie heb je, vrienden kies je. En dat laatste loont het meest: van vrienden word je doorgaans gelukkiger én gezonder, dat bleek onlangs uit een Amerikaans grootschalig onderzoek. En in die conclusie kan ik me zeker vinden. Niet dat mijn balboekje vol staat met vrienden, zeker niet. Echte vrienden zijn dun gezaaid maar ik weet, de twee vrienden die het dichtst bij me staan, die zijn er voor me, dag en nacht. Groot was dan … [Lees verder]

Parasja

Blijven zwijgen leidde uiteindelijk tot de slavernij in Egypte

In Wajesjev wordt de familiegeschiedenis van Josef en zijn broers geïntroduceerd. Een verhaal doordrenkt van rivaliteit en jaloezie. Aartsvader Jacob houdt nu eenmaal meer van zijn zoon Josef dan van zijn andere kinderen. Josef is zijn oogappel omdat hij hem kreeg toen hij al op leeftijd was, maar ook omdat Josef de eerstgeborene is van zijn grote liefde Rachel, de vrouw van wie hij het meeste hield. Al in de vierde zin van deze parasja lezen … [Lees verder]

Parasja

Korach de rebel

Parashat Korach gaat er direct met gestrekt been in: zonder enige inleiding wordt verhaald over Korach die met een groot aantal medestanders stelling neemt tegen het leiderschap van Moshe en Aron. Korach had niet zomaar een paar medestanders. De mannen die met hem optrokken waren allen mannen die binnen de gemeenschap een leidinggevende positie innamen. Het waren niet zomaar wat onruststokers bij elkaar.  Hun kritiek: wie denken Moshe en Aron te zijn om respectievelijk de … [Lees verder]