Geschiedenis

Joods verzet tijdens de Sjoa

Veel te lang bleef de mythe in stand dat Joden zich als makke schapen naar de slachtbank lieten leiden. Met zijn laatste boek Individuals and Small Groups in Jewish Resistance to the Holocaust –A Case Study of a Young Couple and their Friends, maakt historicus Ben Braber daar een einde aan. Speciaal voor De Vrijdagavond schrijft hij zelf over zijn bevindingen. Met een kleine disclaimer. Zijn conclusies zijn voorlopig – er moet nog veel meer onderzoek worden gedaan. Deze … [Lees verder]