Bezalel Smotrich beging een zionistische zonde

illustratie bij Salomon analyseert: Françoise Nick

Een Israëlische vrouw die de holocaust in Nederland overleefde, zei deze week dat ze niet meer naar de radio luistert en ook de tv uitzet. Ze heeft zich afgesloten van zowel de pijn van het oplopende aantal gesneuvelde en gewonden soldaten als van het bittere lot van de Palestijnse bevolking in Gaza.

Maar ze had wel gehoord dat de extreem religieuze zionistische minister Bezalel Smotrich in mijn woorden ‘een zionistische zonde’ heeft begaan: ‘Het terugbrengen van de gijzelaars is niet het belangrijkste…’  

Smotrich impliceerde met deze, zelfs onjoodse religieuze opvatting, dat het winnen van de oorlog tegen Hamas belangrijker is dan het leven van 130 gijzelaars in de tunnels van Gaza.  

Geen prioriteit

Netanyahu heeft zich nooit zo in die termen uitgelaten, maar ik heb begrepen dat hij met zijn eindeloos herhalen: ‘Wij moeten absoluut winnen’, ook geen prioriteit geeft aan het redden van de achtergebleven Israëli’s, die op 7 oktober door een spectaculaire Hamas overval op het zuiden van Israël werden gegijzeld. 

Nu weten de familieleden van de gijzelaars het zeker. Hun geliefden zijn en worden door de zionistische joodse staat verraden. Ze zijn radeloos en vastbesloten de remmen los te gooien en het protest tegen de regering Netanyahu aan te scherpen. 

Ik vraag me af of Netanyahu is vergeten dat zijn broer Joni in 1976 sneuvelde bij een geslaagde reddingspoging van honderd, door Palestijnse terroristen gegijzelde, Israëli’s op het vliegveld van Entebbe in Oeganda. Zijn broer stierf voor het zionistische principe dat in gevaar verkerende Israëlische en andere joden moeten worden gered.

Waar haalde Netanyahu de morele moed vandaan niet de hoogste prijs te willen betalen voor het terugbrengen naar het zionistische vaderland van de gijzelaars?

Ik vraag me oprecht af, waar Netanyahu de morele moed vandaan haalde niet de hoogste prijs te willen betalen aan Hamas voor het terugbrengen naar het zionistische vaderland van de gijzelaars. Dat was een reële optie in het begin van de oorlog. Misschien lukt het nog als onderhandelingen met Hamas via Qatar, Egypte en de VS slagen. 

Netanyahu en met hem de legerleiding hebben verbaal een voorbarige overwinningsroes aangepraat. Bezalel Smotrich heeft met zijn opmerking, dat het terugbrengen van de gijzelaars niet het belangrijkste is, de waarde van de zionistische onderneming onderuit gehaald.

Tegen de volkswil in

Ik zit met de vraag, waarom Netanyahu zijn minister niet tot de orde heeft geroepen over een uitspraak die als bliksem ook de diaspora raakte. Heeft hij soms gehoord dat de meeste Israëli’s denken wat Smotrich heeft gezegd? Nee toch, tachtig procent wil dat het terugbrengen van de gijzelaars prioriteit heeft. 

Dan ga je toch niet tegen de volkswil in die in oorlogstijd worden bedwelmd door mede door Netanyahu opgeroepen emoties.

Uitzichtloze oorlog

Even nu geen gedachten over toenemend oorlogsgevaar met Hezbollah, over de uitzichtloze oorlog in Gaza en oplopende spanningen met Syrië. 


cover illustratie Françoise Nick

Over Salomon Bouman 139 Artikelen
Salomon Bouman studeerde internationale betrekkingen aan Science Po in Parijs en aan de Johns Hopkins University in Baltimore, VS. Hij heeft lang in Israël gewoond en werkte daar 37 jaar als correspondent, onder andere voor NRC-Handelsblad. Zijn zoon en dochter en zijn kleinkinderen wonen nog steeds in Israël. Tegenwoordig schrijft hij columns en boeken. Van zijn hand verschenen Israël tussen hoop en vrees (Amsterdam University Press) en Ontmoeting en misverstand (Amphora Books).

2 Comments

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*