Givat Haviva is het oudste en grootste vredescentrum in Israël

limmoed 18 februari 2024

lachende jongelui

Yvette Bours, voorzitter van de Stichting Vrienden van Givat Haviva, zal op 18 februari tijdens Limmoed Nederland vertellen over deze vredesorganisatie die al decennialang Joden en Arabieren in Israël bijeen brengt. Hier geeft zij inzicht in het werk van deze unieke organisatie.

Betere toekomst voor Arabische jeugd

Givat Haviva werkt met educatieve en culturele programma’s voor vrede en co-existentie tussen de Joodse en Arabische bevolkingsgroepen in Israël.

De organisatie, opgericht in 1949 als project van Hashomer Hatzair*, richt zich naast de co-existentie op het versterken van de positie van de Arabische bevolking om zo ook de jeugd een betere toekomst te bieden en is daarmee de leidende organisatie op het gebied van Joods Arabische betrekkingen in Israël. 

Het is van groot belang de historisch gegroeide tegenstellingen tussen Arabieren en Joden zo veel mogelijk te verminderen. Voor dit werk ontving Givat Haviva in 2001 de UNESCO- prijs voor vredeseducatie.

Givat Haviva is actief op vijf aandachtsgebieden:

  • Onderwijs
  • Publieke betrokkenheid
  • Cultuur en kunst
  • Gelijkwaardigheid
  • Gemeentelijke en regionale samenwerking
Givat Haviva, jaaroverzicht 2023

Na de 7 oktober pogrom

In oktober nam Givat Haviva ruim 260 evacués op in haar hoofdkwartier. Deze campus bestaande uit verschillende gebouwen, ligt iets ten noordoosten van Hadera, niet ver van de groene lijn en dicht tegen de kibboets Ma’anit aan.

In allerijl is op deze campus een centrum voor traumaverwerking opgestart en is men begonnen met allerlei activiteiten voor de evacués in het Art Center. Omdat hier veel geld voor nodig was, heeft onze stichting middels een ‘noodbrief’ waarop we veel respons kregen extra ondersteuning kunnen bieden. 

Eind december konden de evacués terug naar huis. Givat Haviva blijft – mocht dat weer nodig zijn – paraat.

Na 7 oktober ligt de focus – naast de voortzetting van de programma’s – op het bewaren van de verstandhouding tussen Joodse en Arabische burgers. Daartoe organiseerde Givat Haviva onlangs een shared society conferentie in Tel Aviv met als titel Shared society in times of emergency (een gedeelde samenleving in tijden van crisis), waarbij president Herzog een van de sprekers was. 

Internationale School van Givat Haviva

Campus in tijden van crisis

Andere voorbeelden zijn een studiedag voor de academische staf op het gemengde Netanya College over het onderwerp ‘een campus in tijden van crisis’ en een studiedag om werkgelegenheid in de Arabische gemeenschap te promoten. Daarbij kwamen delegaties uit steden in de

 ‘Arabische driehoek’ in Givat Haviva bijeen om samenwerking in de regio te promoten en te ondersteunen.

Givat Haviva wordt onder meer ondersteund door vriendenstichtingen in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Nederland. In New York heeft Givat Haviva een officieel fondsenwerf kantoor. 

Kinderen leren Kinderen

Naast het verstrekken van informatie ondersteunt de Stichting Vrienden van Givat Haviva het programma Kinderen leren Kinderen (Children Teaching Children) van Givat Haviva. 

Door dialoog wil men wederzijds begrip kweken, zo is Kinderen leren Kinderen al meer dan dertig jaar een programma voor Joodse en Arabische middelbare scholen. Gedurende twee jaar krijgen klassen van samenwerkende scholen twee uur per week les over elkaars cultuur, geschiedenis en religie. 

Door het intensieve programma is dit al jarenlang een belangrijke pijler binnen Givat Haviva. Ook nu is het programma actief, al zijn er geen fysieke ontmoetingen.

Inzet voor vrede, emancipatie, gelijkwaardigheid en ontwikkeling voor alle burgers van Israël.

Givat Haviva die zich op zoveel manieren inzet voor vrede, emancipatie, gelijkwaardigheid en ontwikkeling voor alle burgers van Israël, verdient alle steun die zij kan krijgen. Juist in deze moeilijke tijden is het zo belangrijk dat de dialoog blijvend wordt gestimuleerd.

De Nederlandse Stichting Vrienden van Givat Haviva steunt Joden en Arabieren te leven als onbevooroordeelde medeburgers.

*Hashomer Hatzair is een Joodse jeugdbeweging gebaseerd op socialistische zionistische principes die aan het egin van de vorige eeuw courant waren in het Oosten van Europa. Hashomer Hatzair werd opgericht in 1913 in Centraal-Europees Galicië.


cover: diverse jongelui, deelnemers aan Givat Haviva campus, screenshot uit video

Over Yvette Bours 1 Artikel
Al meer dan 20 jaar ben ik bestuurslid van de Stichting Vrienden van Givat-Haviva, waarvan ruim tien jaar als voorzitter. Ik ben ontelbare keren in Israel geweest en heb twee keer een half jaar in kibboets Givat Haim Ichud gewoond en daar ook de Ulpan gedaan. Meer dan veertig jaar lid van LJG Gelderland, nu van LJG Den Haag. Ik heb een dochter, een zoon en vijf kleinzonen. Ik houd van wandelen, lezen, muziek, films, reizen en tijd doorbrengen met (klein)kinderen, familie en vrienden.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*