Joodse begraafplaats Zeeburg nu 

getekende grafzerken in blauwtinten

Vorige keer vertelde ik hoe ik betrokken raakte bij de Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg. En hoe met Marokkaanse hulp de eerste opknapbeurt plaatsvond. Het heeft mijn leven verrijkt, schreef ik. Onder meer door de kennismaking met de bekende Amsterdamse ondernemer Frans Stuy.
Hoe ligt Zeeburg er vandaag bij? 

Er zijn ruim veertig vrijwilligers die zich om beurten tweemaal per week inzetten om bebossingen weg te halen, grafstenen te ontdekken die onder het oppervlak zijn verdwenen in de drassige bodem en die schoon te maken. Er worden nieuwe paden aangelegd en vele honderden grafstenen kunnen weer gezien worden. Kortom, om onze begraafplaats in ere te herstellen. Op dit moment kunnen vrijwilligers noch bezoekers de begraafplaats op want door de sterke regenval is het een groot moerasgebied. 

Database

We zijn bezig om alle graven in een database te brengen en zo veel mogelijk inlichtingen te verzamelen en die weer te geven. We krijgen medewerking van ons Gemeentearchief en Stadsdeel Oost heeft een grote betrokkenheid met onze Stichting. We proberen de hele begraafplaats in kaart te brengen. 

Er is een belangrijke Stichting Boete en Verzoening, een christelijke organisatie gesteund door hun leden uit heel Nederland, die zich tot doel stellen, geheel belangeloos, om uitsluitend op Joodse begraafplaatsen graven schoon te maken en opnieuw te beletteren. De vrijwilligers van Boete en Verzoening helpen ons regelmatig om graven te schoon te maken en te beletteren.

Eens per jaar hebben we voor alle vrijwilligers een speciale dag met een lezing of een bezoek aan een bijzondere plek in onze Amsterdamse Joodse wereld, met een hapje en een drankje.

Onderhoud en herstel grafstenen

Onze Stichting wordt financieel ondersteund door particuliere donateurs en instituten die ons een warm hart toedragen. Er wordt materiaal van gekocht voor het onderhoud van de begraafplaats en herstel van grafstenen en muren en vele andere zaken.

Door de samenwerking met Marokkaanse jongeren, geregeld door evenementenkoning Frans Stuy waar ik vorige keer over vertelde, is er een vriendschapsclub ontstaan Salaam Shalom waar Joden en Marokkanen elkaar vonden en waar drempels werden weggehaald tussen onze gemeenschappen. Helaas is Salaam Shalom uiteengevallen na het overlijden van de motor achter deze vriendenclub Constant Vecht. Juist in deze moeilijke periode met de oorlog in Israël hadden we hier grote behoefte aan om steun aan elkaar te hebben. Ik kom hier graag op terug in een ander verhaal in De Vrijdagavond.

IJsbaan op het Leidseplein

Door kermis- en attractieondernemer Frans Stuy leerde ik een aantal Marokkaanse jongens kennen die een belangrijke rol speelden in de Marokkaanse gemeenschap. We leerden van elkaar. Het werd Chanoeka. Frans had een ijsbaan op het Leidseplein. Wij kwamen beiden op het idee om de Chanoekia op de ijsbaan aan te steken door Joden en Marokkanen. We besloten om verschillende BN’ers uit te nodigen die werden in het zonnetje gezet. Na afloop organiseerden we een uitgebreide borrel met latkes.

Frans heeft zeer goede relaties met de overheid en politie. Hij nam dertig Marokkaanse jongens in dienst die doelloos in het leven bezig waren en zo kregen ze een nieuwe richting in hun leven. Ze moesten hard werken voor een serieus salaris. De jongens werden een voorbeeld in hun gemeenschap. De politie kon daaraan een model onttrekken hoe ze moest omgaan met de zeshonderd in kaart gebrachte ontspoorde jongeren die toezicht nodig hadden om een doel in hun leven  te krijgen. 

Frans heeft met de plaatselijke overheid altijd moeten vechten om zijn doelen te kunnen bereiken. Of het nu het organiseren van een kermis of schaatsbaan met wintermarkt betrof of vele andere zaken. Frans hield altijd het algemeen belang hoog in het vaandel. 

Andreaspenning

Frans heeft niet voor niets de hoogste onderscheiding ontvangen in Amsterdam uit handen van de Locoburgemeester wethouder Marjolein Moorman, de Andreaspenning, die wordt uitgereikt aan iemand die bijzondere prestaties heeft verricht voor Amsterdam.

Frans Stuy ontvangt de Andreaspenning

In Haarlem heeft Frans een groot Pannenkoekenpaleis met feestzalen. Frans Stuy is een super organisator die zijn sporen heeft verdiend. Wij wensen Frans, ondersteund door zijn vrouw Danielle en kinderen nog heel veel succes met al zijn werkzaamheden, hij is een voorbeeld voor onze samenleving.


Begraafplaats Zeeburg is in de maanden maart tot en met oktober iedere eerste zondag van de maand open voor het publiek van 11-17.00 met drie rondleidingen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur.

cover illustratie Françoise Nick

Over Ephraïm Goldstoff 65 Artikelen
Ephraïm Goldstoff (1949) groeide op in de oude Joodse Plantagebuurt tegenover Artis. Na het Maimonides volgde hij verschillende opleidingen in de diamantwereld. Goldstoff vervult vele bestuurlijke functies onder meer voor Bnei Akiwa, Oost-Joods Verbond, OSE (Organisation Secours aux Enfants), Young Leadership CIA, The Feuerstein Institute (Jerusalem). Hij is bestuurslid van Maccabi tennis en van de RAS (Rav Aron Schuster Synagoge) en de Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats Zeeburg. Goldstoff is voorzitter Stichting Naleving Washington Principles, raadslid NIHS, lid ledenraad Joods Maatschappelijk Werk, voorzitter Stichting Dutch Friends of The Feuerstein Institute. Ephraïm Goldstoff is zelfstandig ondernemer in oude en antieke juwelen en edelstenen. Nog steeds werkzaam en kantoorhoudend in de Diamantbeurs.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*