De reddingsboei is langzaam aan het zinken

illustratie bij Salomon analyseert: Françoise Nick
Premier Benjamin Netanyahu heeft niet geluisterd naar de waarschuwingen van Joe Biden om af te zien van de wet die de autoriteit van het Hooggerechtshof ondermijnt.

De Knesset heeft na een gespannen zitting de omstreden wet met 64-0 stemmen aangenomen. De oppositie verliet de vergaderzaal enkele minuten voordat de Knesset de Israëlische democratie een dreun gaf.

Netanyahu bleek niet bereid te zijn tot een compromis met de oppositie. Hij legde ook zeer ernstige waarschuwingen van chef-staf en hoofden van verschillende veiligheidsdiensten naast zich neer.

Verzwakken

Van hen kreeg hij te horen dat de aanname van de wet Tsahal (het leger) zal verzwakken. Reservepiloten en -soldaten uit elite-eenheden, ook uit de militaire geheime dienst en de hightech eenheid, verklaarden niet te zullen opkomen voor herhalingsoefeningen. Militaire analisten spreken zelfs van een noodsituatie in die rangen van het leger. 

Belangrijke economische sectoren gingen uit protest tegen de omstreden juridische hervormingen in staking.

Onder leiding van Netanyahu heeft de Knesset Israëls internationale positie, ook economisch, ondermijnd. Verblind door messiaanse zionistische hartstochten heeft de rechtse meerderheid in de Knesset gisteren het land een blinddoek om gedaan.

Paria onder de naties

Het is nog niet zover, maar de weg komt open voor wetten waarop het Hooggerechtshof geen greep zal hebben en Israël een paria onder de naties zal worden, een soort Joods Iran.

Een virulente anti-Palestijnse politiek die er op is gericht bezet gebied te annexeren zal niet alleen de betrekkingen met de westerse wereld, waaronder ook Nederland, aantasten maar ook de verdere integratie van Israël in het Midden-Oosten bemoeilijken.

Israël is zeer verzwakt uit de crisis rond de juridische hervormingen gekomen. Inter verscheurd, internationaal bekritiseerd.

De Knesset heeft een zwarte bladzijde in Israëls geschiedenis geschreven en de veiligheid van Israël gebaseerd op onvoorwaardelijke Amerikaanse steun in gevaar gebracht.

Cement verbrokkelt

Het cement dat de Israëlische en Amerikaanse democratie verbindt, brokkelt af als gevolg van de anti-democratische keuze van de Knesset.

Joe Biden is de enige die Israël kan redden, schreef Thomas Friedman gisteren in de New York Times. Die reddingsboei is nu langzaam aan het zinken.


illustratie: Françoise Nick

Over Salomon Bouman 138 Artikelen
Salomon Bouman studeerde internationale betrekkingen aan Science Po in Parijs en aan de Johns Hopkins University in Baltimore, VS. Hij heeft lang in Israël gewoond en werkte daar 37 jaar als correspondent, onder andere voor NRC-Handelsblad. Zijn zoon en dochter en zijn kleinkinderen wonen nog steeds in Israël. Tegenwoordig schrijft hij columns en boeken. Van zijn hand verschenen Israël tussen hoop en vrees (Amsterdam University Press) en Ontmoeting en misverstand (Amphora Books).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*