Joden in de diaspora: sta op voor een Democratisch Israël

column

demonstratie met Israelische vlaggen

In Israël wordt er al weken gedemonstreerd tegen plannen van de regering Netanyahu om ingrijpende veranderingen aan te brengen aan de constitutionele structuur van het land. Het gaat om dramatische beperkingen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, wat de scheiding der machten danig zal aantasten. Als dit doorgaat, betekent dit een zorgwekkende aantasting van de democratie. In het bijzonder een verzwakking van de bescherming van mensenrechten en rechten van minderheidsgroepen. 

Recht en plicht

Het is hoog tijd dat ook Nederlandse Joden – evenals Joden in andere diaspora landen – hun afkeer van deze plannen krachtig laten horen. Dit is zowel ons recht als onze plicht. Israël is het land van heel het Joodse volk, niet alleen van de inwoners van het land. Dergelijke plannen hebben derhalve ook betekenis en invloed op Joden buiten het land, op ons allemaal. 

Zoals in Israëls onafhankelijkheidsverklaring staat, is het land opgericht als toevluchtsoord en thuisland voor alle Joden ter wereld. Alles wat zich in Israël afspeelt gaat dus eenieder van ons aan. Dit geldt zeker voor de inrichting van de democratische structuren die de voorwaarden vormen voor de zeer pluriforme Israëlische samenleving.  

Wij, diaspora-Joden, hebben het volste recht om ons in de discussie te mengen. Net als Israel op onze steun rekent wanneer het over morele, politieke en financiële zaken gaat, moet het naar onze morele en politieke oordeel luisteren. Wij staan op als het land gevaar loopt, als de veiligheid van Israël bedreigd wordt of als de wereld zich tegen Israël keert. 

Trots op Democratisch Israël

Organisaties zoals Wizo, Ella en CIA steunen met royale fondsen allerlei projecten in Israël. Wij wereld-Joden zetten ons in voor een sterker en beter Israël en met trots spreken wij voortdurend over een Democratisch Israël, met een hoofdletter D, want dit is een van de belangrijkste geheimen achter de kracht van het land.

Uiteraard zijn we trots op Israëlische prestaties, Israëlische prijswinnaars, Israëlische start-ups, culturele prestaties, omdat wij ons betrokken voelen bij het land en de samenleving waar velen van ons ook familie hebben. Ook in tijden van nood – zoals wanneer het land werd bedreigd – zoals in 1967 en 1973 – hebben Joden overal ter wereld zich ingezet voor de Joodse staat. En nu is dit weer een moment om onze stem krachtig te laten horen. Het is van groot belang dat Israël in staat blijft om de belofte aan zijn inwoners en aan het Joodse volk waar te maken. Een ware democratie is daarvoor een vereiste.

Het is bovendien ook onze morele plicht om onze stem te laten horen: In de landen van de Golah (diaspora landen) zijn Joden een minderheid die rechten en bescherming verdient. Het ligt daarom voor de hand dat ook Israël de rechten en bescherming van minderheidsgroepen garandeert. De geluiden uit delen van de huidige regering over deze zaken stellen ons zwaar teleur! Deze geluiden mogen nooit en te nimmer in de constitutionele structuur van Israël worden weerspiegeld. 

Vanzelfsprekende rechten

Als mensen en minderheidsgroepen in Israël zich niet meer vanzelfsprekend gelijk behandeld zien, als hun vanzelfsprekende rechten onder druk komen te staan, ondermijnt dit ons recht hetzelfde te eisen in onze woonlanden. Racisme, homofobie, erkenning van slechts één vorm van Joods-zijn, gebrek aan vrouwenrechten, al deze zaken ondermijnen het democratische gehalte van het land. Al deze zaken vormen een gevaar voor de toekomst van Israël, maar ook voor de toekomst van Joden in de rest van de wereld. 

Het is daarom ons recht en plicht onze afkeer van de ontwikkelingen in Israël te uiten, wij moeten onze stem laten horen! 

 כל ישראל ערבים זה לזה

[Kol Israel Arevim Ze Laze = alle Joden zijn verantwoordelijk voor elkaar] 

Demonstraties in Nederland

  • Elke zondag wordt er in Nederland gedemonstreerd tegen de plannen van de Israelische regering. Afwisselend in Den Haag (eerstkomende zondag 16 april) en Amsterdam (zondag 23 april). Op 30 april komt er een grote manifestatie.
  • Komt allen!   

cover: demonstratie met Israëlische vlaggen, Jeruzalem, 20 februari 2023, foto Hanay, WikimediaCommons

5 Comments

    • Wie is hier de ongedekte cheque? Laten we onze kop niet langer in het zand steken. We kunnen er niet langer omheen: het ideaal van de natiestaat (één staat, één volk) staat op gespannen voet met gerechtigheid, kernwaarde van het jodendom, en leidt onherroepelijk tot discriminatie, onderdrukking, etnische zuivering, of erger. Zonder gerechtigheid is het jodendom een wassen neus. Dan kunnen we de tent wel sluiten. Daarom pleiten sommigen, zoals recentelijk nog Daniel Boyarin, voor een “diasporisch jodendom”, voor een “no-state solution”.
      Jacob

  1. Allemaal hoogdravende praat over gerechtigheid, democratie, en meer van dat fraais. Intussen is het een keihard feit dat Israel een Hooggerechtshof heeft dat praktisch autonoom is en zichzelf nota bene aanvult door cooptatie. Het is aan geen enkele wet gebonden, behalve aan een boterzacht criterium van ‘redelijkheid’, bij het nemen van zijn beslissingen. Is dat gerechtigheid? Een constitutionele hervorming is daarom beslist noodzakelijk, want zoals het nu is kan het Hof politiek beleid maken onder het mom van rechtsspraak. Juist dit is een aantasting van de democratie. De Staat Israel moet een echte grondwet krijgen, en in die grondwet moeten de bevoegdheden van een toekomstig Constitutionele Hof en de benoemingswijze van de rechters worden geregeld. Het huidige Hooggerechtshof is een verouderde afspiegeling van het seculiere en voornamelijk Azkenazische deel van de bevolking toen dit veruit in de meerderheid was. Maar intussen zijn de verhoudingen sterk veranderd en dient aan deze intussen scheve verhoudingen een eind te worden gemaakt.

  2. Voor de meeste Europeanen is de dagelijkse moord op Joden in het Midden-Oosten een ver van mijn bed show.Mensen houden niet van slecht nieuws,ze willen leugens horen.De barbaarse en genocidale islamistische jihadistische terroristische organisatie Hamas lanceerde op 7 oktober een nieuwe aanval op Israël en de westerse wereld.Tijdens de brute aanval hebben de kwaadaardige terroristen vrouwen, kinderen, mannen en ouderen vermoord, verkracht en verminkt.Hele gezinnen werden weggevaagd en onschuldige burgers die niets verkeerds hadden gedaan, werden doodgemarteld of in hun huizen levend verbrand.De pure wreedheid en moordzuchtige acties van Islamitische Staat lopen hiermee parallel.In totaal werden meer dan 1.000 onschuldige burgers op brute wijze gedood en raakten duizenden gewond en voor het leven getraumatiseerd.Tijdens het genadeloze bloedbad vuurde Hamas ook meer dan 3.000 raketten af ​​op onschuldige burgers in heel Israël.De nazi-agenda van de Hamas-terroristen is aan de wereld getoond.Dit zijn geen menselijke wezens, het zijn geen ‘vrijheidsstrijders’, het zijn meedogenloze beesten, gemotiveerd door bloeddorst en haat tegen joden en de westerse wereld.“De hele beschaafde wereld staat vandaag de dag achter de Joodse staat.Als iemand in Groot-Brittannië de Hamas-vlaggen wappert,zou hij of zij niet in Groot-Brittannië moeten zijn.Ze zouden hun staatsburgerschap moeten ontnemen en hen deporteren.Deze mensen protesteerden niet omdat honderden Joden in Israël werden afgeslacht;zij de moord op Joden toejuichen en de moord op Joden ondersteunen, ”zei Douglas Murray(een Brits schrijver, journalist en politiek commentator),die niet joods is…

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*