Golfstaten nemen deel aan ‘mars van de levenden’ ter herdenking van de Holocaust

illustratie bij Salomon analyseert: Françoise Nick

De schijnwerpers waren de afgelopen gericht op aanhoudende heftige botsingen op de Tempelberg tussen Palestijnse demonstranten en de Israelische politie. Vorig jaar omstreeks Pesach en Ramadan ontaardden deze onlusten. Het leek op een burgeroorlog tussen Israelische Joden en Israelische Arabieren in gemengde steden.

Dit jaar klinken vanuit de Israëlisch-Arabische gemeenschap andere geluiden. Geen confrontatie met de Joden, maar begrip voor de Joden die tijdens de Holocaust op Europese bodem door de nazi’s werden vermoord.

herinnering aan Holocaust

Israelische Arabische christenen, moslims en druzen nemen dit jaar deel aan de jaarlijks herdenking van de ‘Mars van de herinnering’ van Auschwitz naar Birkenau. Yoseph Haddad, CEO van de in 2008 opgerichte NGO ‘Samen’, drukte zich in Haaretz over het belang van wederzijds begrip als volgt uit: 

‘Op de dag van de herdenking hebben we in Auschwitz een ceremonie in het Hebreeuws. Ik heb er geen woorden voor om mijn emoties uit te drukken. Het is onze plicht de herinnering aan de holocaust te bewaren en tot de Arabische wereld te laten doordringen.’

Yoseph Haddad is een Israelische Arabier geboren in Haifa. Hij groeide op in Nazareth en raakte zwaar gewond als soldaat van de IDF (het Israelische leger) in de Tweede Libanon Oorlog.

TEDx lezing Yoseph Haddad

delegatie uit de Emiraten

Wie had enkele jaren geleden kunnen voorspellen dat dit jaar een delegatie uit de Emiraten onder leiding van Zijne Hoogheid Ahmed Obaid Mansori zou deelnemen aan de herdenking in Auschwitz?

Hij zal op Jom Ha’sjoa, donderdag 27 april, met Eitan Neishlos een fakkel in Auschwitz aansteken ter herinnering aan de vermoorde Joden daar en in andere vernietigingskampen.

De jonge Australisch-joodse ondernemer Eitan Neishlos nam de bijzondere taak op zich het idee van ‘De mars van de levenden’ in de Golfstaten uit te dragen in de verwachting dat meer Arabieren uit die Staten aan de mars ter herinnering aan holocaust zullen meedoen. Het is een manier om de relaties tussen Israel en de Golfstaten historische diepte te geven.

Eitan Neishlos, foto Ziv Koren Zie dit artikel in de Jerusalem Post voor meer info

Een ander aspect van Arabische deelname een de Holocaust herdenking in Auschwitz is, zoals een deelneemster het uitdrukte, ‘als een minderheid kunnen we zoveel leren van mensen die de onbegrijpelijke catastrofe hebben doorstaan.’

Het zou goed zijn als ook Palestijnen uit bezet gebied zich bij hun Israelische Arabische broeders zouden aansluiten en de betekenis van de Holocaust en Auschwitz voor het bestaan van Israel zouden ondergaan.

nog geen nieuwe lente maar wel een nieuw geluid

Even belangrijk zou het zijn als Israeli’s meer begrip zouden krijgen voor wat de Palestijnen de Nakba noemen, de catastrofe die hen trof in 1948 toen tijdens de eerste Israëlisch-Arabische oorlog Palestijnen massaal op de vlucht sloegen en ook werden verdreven door de zegevierende Israelische troepen.

De kloof tussen ‘de mars van de levenden’ en de ‘nakba’ is echter nog te wijd om nieuwe hoopvolle geluiden te kunnen vertalen in echte toenadering tussen ‘twee volken die om hetzelfde land strijden.’

Het begin is er. Nog geen nieuwe lente maar wel een nieuw geluid.

Over Salomon Bouman 104 Artikelen
Salomon Bouman studeerde internationale betrekkingen aan Science Po in Parijs en aan de Johns Hopkins University in Baltimore, VS. Hij heeft lang in Israël gewoond en werkte daar 37 jaar als correspondent, onder andere voor NRC-Handelsblad. Zijn zoon en dochter en zijn kleinkinderen wonen nog steeds in Israël. Tegenwoordig schrijft hij columns en boeken. Van zijn hand verschenen Israël tussen hoop en vrees (Amsterdam University Press) en Ontmoeting en misverstand (Amphora Books).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*