Bouwen aan een Europese Limmoed

Limmud lashon book cover

Een groep enthousiaste vrijwilligers is bezig met het opzetten van een Europese Limmoed. Bij Limmoed staat Joods leren centraal. Internationaal, zowel in Europa als daarbuiten, zijn er vele groepen van Limmoed-vrijwilligers. Zij organiseren bijeenkomsten, zowel online als fysiek. Zo vindt komende zondag 6 maart de Scandinavische online Limmoed plaats en op 27 maart is Limmoed Nederland online met een beknopt maar dynamisch programma.

Gdansk

Begin maart kwamen Limmoed-organisatoren bijeen in Gdansk om te discussiëren over rechtsvormen en voor het bijwonen van een aantal boeiende Limmoedsessies.

Gdansk was niet willekeurig gekozen. Gdansk is de Poolse stad waar Solidarnosc is ontstaan, de beweging die vanaf 1970 een belangrijke bijdrage leverde aan de val van het communisme in Centraal en Oost Europa.

grote verschillen

Er waren grote verschillen tussen de deelnemers, niet alleen qua leeftijd en achtergrond, maar ook in mate en soorten van Joodse interesses. Joden uit West Europa kwamen in Gdansk samen met mensen uit landen die tot eind tachtiger jaren van de vorige eeuw achter het ijzeren gordijn lagen. Het zijn betrekkelijk nieuwe Joodse gemeenschappen, vaak met weinig middelen en een zoektocht naar de eigen identiteit. Mede daarom werd er veel gesproken over identiteit en intersectionaliteit, wat wil zeggen: hoe ieders verschillende identiteiten elkaar overlappen, versterken of in de weg zitten.

Limmoed deelnemers in Gdansk, foto van auteur

Onderlinge solidariteit van de verschillende Limmoed-organisaties in Europa is een thema dat door het hele programma heenliep. Konstacy Gerbert, een van de organisatoren, gaf een boeiende sessie waarin het verschil tussen broederschap en solidariteit op een bijzondere manier werd belicht.

Het meest indrukwekkende moment was wel het “Oifscheren”, de eerste haarknipbeurt van Lev, het zoontje van één van de initiatiefnemers van Limmoed Europa.


Met dank aan Albert Ringer

Zie deze link voor meer informatie over Limmoed Europa

Kijk hier voor het online programma van Limmoed Nederland, zondagmiddag 27 maart


cover: chavruta uitgave van de internationale Limmud organsiatie

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*