Afscheid en trechteren voor de toekomst

Logo Vrijdenkers beeld Françoise Nick
beeld: Françoise Nick

Op mijn graf zal staan: Dina-Perla was zuiver. Dat betekent dat ik zo goed mogelijk aan integriteit probeer vast te houden gedurende de rest van mijn leven. Integriteit is misschien wel het belangrijkste thema uit mijn leven, ook in het zakenleven. Lees bijvoorbeeld The ethical barometer by Marinne Jennings, waarin ik op simplistische wijze meer uitleg geef van hoe integriteit werkt in een zakelijke context.

Aan integriteit vasthouden, betekent niet dat ook ik geen menselijke fouten maak, of dat het makkelijk of glamorous is om integer te leven. Maar de intentie is om niets anders dan dat te doen. Vrijdenkers gaat daarom door via The Integrity Talks, voornamelijk in het Engels en in een bredere context dan alleen Joods zijn.

interne kompas

Los van alle wetenschappelijke definities die er zijn voor integriteit is mijn definitie dat je vasthoudt aan je interne kompas. Je innerlijke stem kan je immers nooit op het verkeerde been zetten, of belazeren. Daarbij betekent integriteit ook iets qua attitude en gedrag ten opzichte van de ander wanneer diegene niet bij je is. Dat gaat verder dan het juiste doen als niemand kijkt. Het gaat er bijvoorbeeld ook om hoe je over die ander denkt (ja – denkt) en wat je over die ander zegt.

Ik had me voorgenomen om bij Vrijdenkers 18 te stoppen (18 staat voor Chai, oftewel: op het leven), dus bij deze. Ik had me eigenlijk ook voorgenomen om (bijna) nooit meer iets gratis te doen. Daar ben ik een beetje van afgeweken omdat de eindredacteur van De Vrijdagavond me wist over te halen om te gaan schrijven. Ook omdat ik nog altijd een soort van loyaliteitsgevoel heb naar ‘mijn mensen’, uit schuld voor die zes miljoen doden.

reputatiemanagement

Feitelijk is dat het enige wat me nog bindt met het Joods-zijn. Joods is verder niet mijn (zakelijke) richting/levenswerk, noch mijn thuis. Misschien dat het laatste in de toekomst ooit anders zal zijn, maar ik schat in van niet. Ook de categorie Joodse media heeft nooit mijn focus gehad, tenzij om iets specifieks aan het publieke debat toe te voegen – bijvoorbeeld via The Times of Israel.

Mijn levenswerk focust zich voornamelijk op persoonlijke groei, mind building en integriteit. In het bedrijfsleven (vooral de corporate wereld) is dat reputatiemanagement / stakeholdermanagement (dus mijn vak PR, marketing en communicatie, volgens diverse gevorderde modellen en natuurlijk het bekende PESO-model), integriteit en welzijn. Dat betekent dat ik steeds meer ben gaan trechteren. Eerst nam ik alles maar aan. Nu zeg ik overal nee tegen als het afwijkt van mijn richting, ook als het ‘super tof’ is en zeker als het gratis is.

ervaringsdeskundige

Uiteraard. Lezingen, trainingen en lobby, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige? Jazeker en alleen fair betaald, anders niet. Mijn boek Levende sierlijkheid? Nee, want ik heb dat destijds in een helingsfase met mijn vader opgesteld, maar het is niet mijn stem en het verkoopt niet. Mijn boek Exodus uit de vuurtoren verkoopt nog altijd. Daar sta ik ook tot in den oneindigheid achter. Trechteren, trechteren en nog eens trechteren.

Recht is mijn naam, namelijk Dina. Perla staat voor de constructieve zaken

Ik creëer mijn eigen pad en doe mijn eigen ding. Recht is mijn naam, namelijk Dina. Perla staat voor de constructieve zaken. En met die zaken ga ik door. Die brengen me weer bij nieuwe zaken – zoals dat gaat. Ik ben niet helemaal weg. Jullie lezen me gewoon weer via De Vrijdagavond wanneer het relevant is, bijvoorbeeld voor het publieke debat. Voor nu zeg ik veel dank en deel ik een aantal mooie links:

Over Dina-Perla Portnaar 17 Artikelen
Dina-Perla is schrijver, spreker, trainer en adviseur. Ze houdt van de combinatie van diep, vrij en kritisch denken en verhalen vertellen over moraal, ethiek en integriteit. De enige constante waar Dina-Perla sterk in gelooft, is menselijkheid, de vrijheid om te kiezen en te delen.