Holocaust Remembrance Day – Den Haag maandag 31 januari

Monday at 16.30 hours

zes IM kaarsen IHRD

4e International Holocaust Remembrance Day in teken van ‘Slachtoffers als getuigen’. Dit jaar per zoom.

English text below

Samen met de gemeente Den Haag en de ambassade van Israël in Nederland organiseert de Joodse culturele organisatie CHAJ voor de vierde keer een International Holocaust Remembrance Day herdenkingsevenement. Dit jaar staat de lezing in het teken van het thema ‘Slachtoffers als getuigen’ en wordt gehouden in Den Haag op maandag 31 januari 2022 om 16:30 uur. Vanwege COVID-beperkingen wordt het evenement live uitgezonden, zie de link hieronder (boven het woord Programma).

De verschrikkingen van de Holocaust waren een keerpunt in de geschiedenis dat de wereld ertoe bracht te zeggen: “Nooit meer”. Op 1 november 2005 riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in resolutie 60/7, 27 januari uit tot Internationale Holocaustherdenkingsdag.

In 2006 vond de eerste IHRD-herdenking plaats en sindsdien worden er elk jaar ceremonies gehouden in de kantoren van de Verenigde Naties in New York en Genève en in vele steden over de hele wereld.

wereldhoofdstad internationaal recht

Den Haag is de tweede VN-stad en wordt vaak de wereldhoofdstad van internationaal recht en de stad van vrede en recht genoemd. Het werd dus passend geacht om de stad jaarlijks toe te voegen aan de lijst met plaatsen die IHRD markeren. Daarom heeft CHAJ in 2019 het initiatief genomen om samen met de gemeente Den Haag en de Israëlische ambassade, jaarlijks International Holocaust Remembrance Day The Hague te organiseren in het Vredespaleis.

Vanwege corona is het programma, net als vorig jaar, via deze link online te volgen.

Programma

Welkom:
– H.E. Modi Ephraim, Ambassadeur van Israël in Nederland.
Reflecties op historische film
– Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag.

Slachtoffers als getuigen
Een korte videopresentatie ter ere van zes overlevenden die betrokken waren bij juridische processen.
Inzichten
– professor Eli Salzberger, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Haifa.
– professor Dan Michman, directeur van het International Institute for Holocaust Research en voorzitter van de John Najmann Chair of Holocaust Studies.

Gastspreker
H. E. Ellen Germain, Speciaal gezant voor Holocaustkwesties, Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS.
Getuigenis van een overlevende
– emeritus rabbijn Awraham Soetendorp, Liberaal Joodse Gemeente Den Haag.
Slotwoord
– rabbijn Shmuel Katzman, CHAJ culturele stichting van de Joodse gemeente Den Haag.

Meer informatie over International Holocaust Remembrance Day The Hague.

English

Invitation

International Holocaust Remembrance Day – The Hague Commemoration 

Monday, January 31, 2022 at 16.30 hours* 

The event will focus around the theme of “Victims as Witnesses” and 

will be held in The Hague. 

turning point in history

The horrors of the Holocaust were a turning point in history which prompted the World to say, “Never Again.” 

On the 1st of November 2005, the United Nations General Assembly, in Resolution 60/7, designated the 27th of January as International Holocaust Remembrance Day. In 2006 the first IHRD commemoration took place, and since then ceremonies have been held each year at the United Nations Offices in New York and Geneva and in many cities around the world. The Hague is often referred to as the World Capital of International Law and the City of Peace and Justice, so it was deemed appropriate to add the city to the list of places marking IHRD annually. 

Welcome 

H.E. Mr. Modi Ephraim, Ambassador of Israel in The Netherlands 

Reflections on historical film 

Mr. Jan van Zanen, Mayor of the municipality of The Hague 

Victims as witnesses 

Tribute 

A short video presentation honoring six survivors who were involved in legal proceedings Insights 

Professor Eli Salzberger, Professor at the University of Haifa Faculty of Law Professor Dan Michman, Head of the International Institute for Holocaust Research and Incumbent of the John Najmann Chair of Holocaust Studies 

Guest address 

Ms Ellen Germain, Special Envoy for Holocaust Issues, U.S. Department of State 

Testimony of a survivor 

Rabbi Emeritus Awraham Soetendorp, Liberal Jewish Community of The Hague 

Closing remarks 

Rabbi Shmuel Katzman, CHAJ cultural foundation of the Jewish community of The Hague

The event will be broadcast live

cover: In Memoriam kaarsen, IHDR Den Haag, 2021

Over Robbert Baruch 16 Artikelen
Robbert Baruch (1967) studeerde Politieke Filosofie, Bestuurskunde en aan een yeshiva, maar maakte alleen de eerste studie af. Hij woont in Den Haag en werkt als lobbyist in de muzieksector.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*