Het bizarre verhaal van Alfred Bromberg en Henry Kolm

kijktip: America's Secret Nazis

beeld uit Camp Confidential: America's Secret Nazis

In de oorlogsjaren gebeurde het vaak dat een Joods kind in een klooster belandde en daar, door christelijke naastenliefde omarmd, een devoot katholiek werd. Dat overkwam Yacov uit Polen. Hij kende zijn Joodse achtergrond, en de naam van zijn Joodse grootvader, maar vond rust in de kerk. Uitstappen en overstappen naar het Jodendom tijdens zijn leven als priester in Jaffa en Polen kwam niet in hem op. Hij koos er voor na zijn dood naar zijn volk terug te keren. Hij kreeg een Joodse begrafenis en er werd Kaddisj gezegd. Voor hem was de cirkel rond. Gewoon thuis, in zijn graf.  Ook gebeurde het dat in 1938 en 1939 jonge Duitse joden met of zonder hun ouders naar de Verenigde Staten vluchtten.

lustoord

Zoals het bizarre verhaal van Alfred Bromberg en Henry Kolm. Zij melden zich vrijwillig voor dienstplicht aan. Ze brandden van verlangen om in een Amerikaanse militaire eenheid Nazi-Duitsland te bevechten.

Het pakte anders uit. Ze werden in het grootste geheim naar een lustoord niet ver van Washington vervoerd. Van de bevelvoerende officieren hoorden ze dat hun missie topgeheim was, het voortbestaan van de VS hing er vanaf. Deze jonge Duitse Joden kregen een absolute zwijgplicht opgelegd. Ze konden niet bevroeden dat ze deel zouden gaan uitmaken van het voorspel van de Koude Oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie.

Het ging de Amerikaanse generaals in het Pentagon om de geheimen te ontrafelen van de briljante Duitse V-2 raketten die op Londen werden afgevuurd en 50.000 doden maakten.

De jonge Duitse joden zouden daarin een rol spelen. Tot hun verbazing werden in 1944 krijgsgevangen nazi’s naar kamp 1142 gebracht voor ondervraging door Alfred en Henry. In plaats van nazi’s op het slagveld te bevechten moesten zij nazi-geheimen aan deze krijgsgevangen ontfutselen. Ze mochten geweld gebruiken. Zo kwamen ze erachter dat de grote Duitse raketindustrie in Peenemünde was. Het was hun grootste succes. 

Na 1945 werden nazi’s die aan het raketprogramma hadden gewerkt als krijgsgevangen naar kamp 1142 overgebracht. Ze werden er niet aan ondervraging blootgesteld, maar in opdracht van hogerhand vertroeteld. Zo mochten ze kerstpakketten uitzoeken voor hun familie in Duitsland. 

Onder de bevoorrechte nazi’s bevond zich Wernher von Braun. Zij werden warm gemaakt hun raketkennis ten dienst te stellen van de Amerikaanse bewapeningswedloop met de Sovjet-Unie. Dat ging nogal vlot. De heren die Hitler trouw hadden gediend, kregen de Amerikaanse nationaliteit. Wernher von Braun werd toegejuicht toen zijn droom in vervulling ging toen de eerste bemande Apollo-vlucht in 1969, met zijn kennis, naar de maan werd gelanceerd.

In 1946 werd kamp 1142 vernietigd. Omdat het een groot staatsgeheim was, zijn ook de archieven verdwenen.

De documentaire ‘America’s Nazi’s’ waarin dit verhaal voorkomt, is te zien op Netflix en is gemaakt aan de hand van de getuigenissen van Alfred en Henry.


cover illustratie uit de trailer Camp Confidential: America’s Secret Nazis

Over Salomon Bouman 139 Artikelen
Salomon Bouman studeerde internationale betrekkingen aan Science Po in Parijs en aan de Johns Hopkins University in Baltimore, VS. Hij heeft lang in Israël gewoond en werkte daar 37 jaar als correspondent, onder andere voor NRC-Handelsblad. Zijn zoon en dochter en zijn kleinkinderen wonen nog steeds in Israël. Tegenwoordig schrijft hij columns en boeken. Van zijn hand verschenen Israël tussen hoop en vrees (Amsterdam University Press) en Ontmoeting en misverstand (Amphora Books).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*